titelbild

Boende

För dig som inte längre klarar av att bo kvar i ditt egna boende finns det möjlighet att ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. På boendet finns det personal tillgänglig dygnet runt för att du ska få den hjälp som du behöver.

Du har även tillgång till kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster).

I Ljungby kommun finns särskilda boenden i Ljungby, Lidhult och Lagan.

På de särskilda boendena finns det en mötesplats. Mötesplatsen erbjuder dagliga aktiviteter såsom exempelvis tidningsläsning, gymnastik, bollspel och filmvisning. Det anordnas även underhållning och utflykter. Även fotvård och hårvård finns tillgängligt efter beställning.

Avgifter

När du flyttar in på särskilt boende kommer du att få betala omsorgsavgift, måltidsabonnemang samt hyra för bostaden. Hur stor avgiften är beror på din inkomst.
I samband med att du blir beviljad särskilt boende får du en blankett där uppgifter om inkomster och utgifter ska fyllas i. Uppgifterna behöver vi för att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme och debitera rätt avgift.

Bostadstillägg

Du kan ansöka om bostadstillägg. Det gör du på Pensionsmyndighetens webbplats. Ansök om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten

Mat på särskilda boenden

För många är måltiden en av dagens höjdpunkter. Den ger en smakupplevelse som tillför livsviktig näring och socialt sammanhang på samma gång. En viktig pusselbit för hälsa och välmående med andra ord. Varje dag serveras näringsriktiga måltider på våra särskilda boenden. Vad det blir till lunch kan du se i menyerna för kommande veckor.

Hjälpmedel

Om du har utprovade hjälpmedel i hemmet, exempelvis rullstol eller rollator, tar du med dig dem till det särskilda boendet. Vid frågor kring hjälpmedel kontakta KommunRehab på telefonnummer 0372-78 98 07 (telefontid vardagar kl. 9-10, övriga tid telefonsvarare).

Parboende/ medboende

Det finns rätt till parboende för de äldre där båda har ett särskilt boende beslut. Det gäller i alla former av särskilda boenden, det vill säga även boenden inriktade på personer med demenssjukdom eller andra speciella inriktningar. Parboende kan verkställas i samma rum eller samma lägenhet eller olika rum eller lägenheter under förutsättning att makarna upplever sig sammanbo.

Vill du ha ett parboende, måste du skicka in en ansökan alternativt prata med din biståndshandläggare. 

Har enbart en av paret ett särskilt boende beslut kan man ansöka om medboende. Vill du ha medboende, måste du skicka in en ansökan alternativt prata med din biståndshandläggare.

Ansökan

Du kan ansöka om särskilt boende via e-tjänst.

Ansökan om bistånd: Hemtjänst, särskilt boende, avlösning och övriga insatser (till e-tjänst) 

Du kan också kontakta kommunens biståndshandläggare för att ansöka eller ställa frågor. Biståndshandläggarna når du via kommunens växel. 

Efter ansökan bokas möte med handläggare

Biståndshandläggaren kommer att boka tid och plats för ett möte. Om du vill kan även make, maka eller annan närstående vara med under mötet. Biståndshandläggaren vill veta varför du ansöker om att flytta till ett särskilt boende, vad du kan klara av själv och hur gemenskapen med andra ser ut. Handläggningstiden för biståndsbeslutet ska inte vara längre än sex veckor.

Beslutet skickas till dig på posten

Efter mötet beslutar biståndshandläggaren om du är berättigad att flytta till ett särskilt boende. Beslutet får du hemskickat. Om du har blivit beviljad en plats kontaktar sektionschefen för boendet dig. Du får då möjlighet att titta på lägenheten och boendet.

Beslutar du dig för att flytta in upprättar du tillsammans med personalen en genomförandeplan som beskriver hur du vill att din hjälp ska utformas.

Genomförandeplan:

Att flytta från sitt eget hem till ett boende för äldre, kan kännas som en stor förändring i livet. Att flytta till ett boende innebär dock inte att valfriheten försvinner. Personalen jobbar för att den som flyttar in ska känna att man kan fortsätta med det liv man har levt tidigare, så långt det är möjligt. När man flyttar in på ett särskilt boende så kommer du tillsammans med personalen att göra en genomförandeplan, där du får beskriva hur du vill att din vardag ska se ut.

Överklagan

Om du får avslag eller om du inte är nöjd med ditt biståndsbeslut kan du överklaga beslutet. Du har tre veckor på dig att överklaga till Förvaltningsrätten. Du kan få hjälp av biståndshandläggaren att skriva en överklagan.

Valfrihet och privatliv även på ett särskilt boende

Att flytta från sitt eget hem till ett boende för äldre, kan kännas som en stor förändring i livet. Att flytta till ett boende innebär dock inte att valfriheten försvinner. Personalen jobbar för att den som flyttar in ska känna att man kan fortsätta med det liv man har levt tidigare, så långt det är möjligt.

Har man tidigare levt ett aktivt liv genom att tex vara med i föreningar så är målet att man ska kunna få fortsätta med detta när man flyttar och blir hyresgäst på ett boende för äldre.

De boende uppmuntras att behålla sina nätverk. Det brukar visa sig vara positivt för välbefinnandet. Ett exempel på det kan vara att fortsätta gå till den frisören man gick till innan man flyttade.

Den boende ska känna att man har kvar sin integritet och sitt privatliv, även om man bor på ett särskilt boende tillsammans med andra. Man ska känna att man kan styra över sin dag på olika sätt.

Därför skrivs det en genomförandeplan vid inflyttning. Där står det vad den boende/hyresgästen och personalen har kommit överens om, och vem som är kontaktombud som den boende och de anhöriga kan vända sig till med synpunkter och frågor.

Hur ser en dag ut på ett särskilt boende för äldre?

Det skiljer sig en del mellan de sex olika boendena (fyra i Ljungby, ett i Lagan och ett i Lidhult).

Vill man äta sina måltider på rummet/i bostaden så väljer man det. Vill man hellre äta tillsammans med övriga på i det gemensamma köket så väljer man det. Det finns en valfrihet och den vill personalen värna om. Det finns också en restaurang på varje boende där man kan välja att äta sin lunch.

I lokalerna på varje särskilt boende, finns en mötesplats med personal och dagliga aktiviteter på vardagarna. Där kan de boende/hyresgästerna välja vad de vill delta i, men mötesplatserna är också öppna för andra pensionärer och äldre i närområdet.

Att klara sig själv

Lika viktigt som det är att bevara valfrihet och aktiviteter från sitt tidigare liv, lika viktigt är det att man får möjligheten att fortsätta klara sig själv. Det kan handla om att klä på sig själv, hålla ordning i lägenheten eller hålla på med något som man gillar. De som bor på ett särskilt boende är hyresgäster och ska kunna ha ett privatliv i sin egen bostad, men samtidigt ha tillgång till stöd från personal dygnet runt.

Personalen jobbar för att den som flyttar in, ska kunna bevara det friska trots att man behöver en del omsorg och stöd. På så vis får individen ut det bästa av kombinationen mellan egen bostad och gemensam bostad.

Kontakt

Kommentera