titelbild

Boende

För dig som inte längre klarar av att bo kvar i det egna boendet finns det möjlighet att ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. På boendet finns det personal tillgänglig dygnet runt för att du ska få den hjälp som du behöver.

Du har även tillgång till kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Från ansökan till beslut

Om du vill ansöka om särskilt boende eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare. Dem når du via kommunens växel.
Ansökan kan du också göra på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg.

Efter ansökan bokas möte med handläggare

Biståndshandläggaren kommer att boka tid och plats för ett möte. Om du vill kan även make, maka eller annan närstående vara med under mötet. Biståndshandläggaren vill veta varför du ansöker om att flytta till ett särskilt boende, vad du kan klara av själv och hur gemenskapen med andra ser ut. Handläggningstiden för biståndsbeslutet ska inte vara längre än sex veckor.

Beslutet skickas till dig på posten

Efter mötet beslutar biståndshandläggaren om du är berättigad att flytta till ett särskilt boende. Beslutet får du hemskickat. Om du har blivit beviljad en plats kontaktar sektionschefen för boendet dig. Du får då möjlighet att titta på lägenheten och boendet.

Beslutar du dig för att flytta in upprättar du tillsammans med personalen en genomförandeplan som beskriver hur du vill att din hjälp ska utformas.

Överklagan

Om du får avslag eller om du inte är nöjd med ditt biståndsbeslut kan du överklaga beslutet. Du har tre veckor på dig att överklaga till Förvaltningsrätten. Du kan få hjälp av biståndshandläggaren att skriva en överklagan.

Mat på särskilda boenden

För många är måltiden en av dagens höjdpunkter. Den ger en smakupplevelse som tillför livsviktig näring och socialt sammanhang på samma gång. En viktig pusselbit för hälsa och välmående med andra ord. Varje dag serveras näringsriktiga måltider på våra särskilda boenden. Vad det blir till lunch kan du se i menyerna för kommande veckor, de kan även skrivas ut som pdf.

Jämföra boenden på "Äldreguiden"

På Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats kan du jämföra kommunens olika boenden och vilket betyg de fått inom olika kvalitetsområden.

Se och jämför boende

Kontakt

Kommentera