titelbild

Enskilda vägar

Ljungby kommun lämnar bidrag till drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar och i vissa fall också till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Ansökan om bidrag eller anmälan om förhållande som kan medföra ändring av bidrag enligt nedanstående regler ska göras till Ljungby kommun, tekniska förvaltningen, 341 83 Ljungby.

Ansökan eller anmälan om ändring gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Trafik och samhällsplanering och sedan Enskilda vägar:

  • Ansökan om särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar
  • Anmälan om ändrad mottagare av kommunalt driftbidrag till statsbidragsberättigad enskild väg
  • Ekonomisk rapport för kommunalt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar
  • Ansökan om driftbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Vid frågor

Kontakta gärna Katarina Hildebrand om ni har frågor om den ekonomiska rapporten som ska lämnas in och Maritha Davidsson om ni har frågor om bidragen.

Kommunalt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Förutsättningar för de årliga driftbidragen

De årliga driftbidragen betalas bara ut till de vägföreningar som har lämnat in en ekonomisk rapport. Rapporten ska innehålla en resultat- och balansräkning eller en förteckning över inkomster och utgifter. Kravet på att skicka in en ekonomisk rapport gäller tills vidare och innebär att den ska lämnas in varje år. Rapporten ska vara inlämnad till kommunen senast den 31 januari utbetalningsåret. Därefter betalas bidragen ut under våren det året.

Utbetalning 2017

De årliga driftbidragen betalas ut en gång per år. För utbetalning 2017 ska en ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2015 lämnas in till kommunen senast den 31 januari 2017.

Lämna rapport

Uppge både vägnummer och namn på föreningen.

Lämna ekonomisk rapport för kommunalt driftbidrag (Till e-tjänst)

Du kan också posta rapporten till:
Ljungby kommun
Tekniska förvaltningen
341 83 Ljungby.

Ny kontaktperson eller betalningsmottagare

Kom ihåg att meddela kommunen om föreningen har ändrat kontaktperson eller betalningsmottagare. 

Anmälan om ändrad mottagare av kommunalt driftbidrag till statsbidrags­berättigad enskild väg gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Trafik och samhällsplanering och sedan Enskilda vägar.

Kommunalt driftbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar

Kommunbidrag till enskilda vägar som inte får något statsbidrag är 2:50 kronor per år och sträckmeter total väglängd. Vägen ska vara minst 400 meter för att bidrag ska betalas ut. Bidragsreglerna är fastställda av Kommunfullmäktige (Kf§41, 2013-04-23).

Ansökan gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Trafik och samhällsplanering och sedan Enskilda vägar.

Kontakt

Kommentera