titelbild

Enskilda vägar

Ljungby kommun lämnar bidrag till drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar och i vissa fall också till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Nyhet - ekonomisk rapport behöver inte längre skickas in

Från och med vintern 2020/2021 behöver vägföreningar inte längre skicka in någon ekonomisk rapport till kommunen för att få vägbidraget utbetalt. Kommunens beslut om bidrag kommer istället att grundas på Trafikverkets utbetalningar. Det förenklar och effektiviserar arbetet både för vägföreningarna och kommunen.  

Ansök om vägbidrag 

Ansökan om bidrag eller anmälan om förhållande som kan medföra ändring av bidrag enligt nedanstående regler ska göras till tekniska förvaltningen. 

  • Ansökan om särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar
  • Anmälan om ändrad mottagare av kommunalt driftbidrag till statsbidragsberättigad enskild väg
  • Ansökan om driftbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Gör ansökan eller anmälan om ändring via e-tjänst;

https://etjanst.ljungby.se/DEV 

Ny kontaktperson eller betalningsmottagare?

Kom ihåg att meddela kommunen om föreningen har ändrat kontaktperson, kontonummer eller betalningsmottagare. 

Anmäl ändringar i e-tjänsten. 

Kommunalt driftbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar

Kommunbidrag till enskilda vägar som inte får något statsbidrag är 2,50 kronor per år och sträckmeter total väglängd. Vägen ska vara minst 400 meter för att bidrag ska betalas ut. Bidragsreglerna är fastställda av Kommunfullmäktige (Kf§41, 2013-04-23).

Ansökan gör du på blanketten som du hittar längre ner på sidan. 

Kontakt

Kommentera