titelbild

Landsbygdsutveckling

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans! Genom att använda kommunens vision lägger vi grunden för framgångsrik landsbygdsutveckling.

Vi finns här för dig och arbetar långsiktigt med utveckling av Ljungby kommun som en attraktiv och levande kommun. Vi söker dialog med alla parter i samhället. Så har du en idé? Berätta om den för oss! 

Ljungby kommun är landsbygd och landsbygd är Ljungby kommun. Ljungby kommun ska vara en landsbygdskommun med en levande stad.

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Projekt som främjar service på landsbygden
  • Informations- och dialogmöten
  • Företagsbesök
  • Omvärldsbevakning
  • Strategiska dokument för landsbygdsutveckling och besöksnäring

Kontakt

Kommentera