titelbild

Landsbygdsutveckling

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Landsbygden är viktig för Ljungby kommuns utveckling och attraktionskraft. Stad och landsbygd hänger ihop och närheten dem emellan stärker livskvaliteten för boende och intresset från besökare.

Landsbygden är också viktig för hållbar utveckling och Agenda 2030. Utifrån ekonomisk hållbarhet produceras många av de naturresurser som behövs för ett hållbart samhälle på landsbygden, såsom mat och energi (med koppling till globalt mål 7 – Hållbar energi för alla, och globalt mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion). Landsbygden bidrar till miljömässig hållbarhet genom ekosystem, biologisk mångfald och klimatanpassning (med koppling till globalt mål 13 – bekämpa klimatförändringarna, och globalt mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald). Landsbygden är också en viktig del i att skapa social hållbarhet och hållbara samhällen (med koppling till globalt mål 11 – Hållbara städer och samhällen).

Nu växer både Ljungby stad och landsbygd. Visionen är att Ljungby kommun har 35 000 invånare år 2035. Detta är för att kunna bibehålla den service och de funktioner som finns idag, för att näringslivet ska vara starkt och kunna växa, och för att kommunen ska vara en attraktiv plats för föreningar, boende och besökare. Tillsammans formar vi framtiden!

Kommentera