Förhandsbesked

Ett förhandsbesked söker du som vill bygga ett nytt hus på landsbygden. Genom att ansöka om förhandsbesked får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt. Ett förhandsbesked innebär helt enkelt att vi gör en prövning om platsen är lämplig att bygga på. Är platsen lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked. Är platsen olämplig att bygga på får du ett negativt förhandsbesked.

Vid ansökan om förhandsbesked krävs inte lika omfattande handlingar som vid ansökan om bygglov. Det gör att du kan vänta med att anlita exempelvis arkitekt eller kontrollansvarig till dess att du vet om du får bygga på platsen.

Bygglov vid positivt förhandsbesked 

Även om du får ett positivt förhandsbesked måste du ansöka om bygglov. Du har två år på dig att ansöka om bygglov från dess att du fick positivt förhandsbesked. 

För att kunna få en fastighet avstyckad kräver lantmäteriet oftast ett positivt förhandsbesked eller bygglov.

Handlingar som behövs vid ansökan om förhandsbesked

Situationsplan

Situationsplanen ska visa:

  • Fastighetsbeteckning
  • Den tänkta byggnationen. Byggnationen ska vara inritad och måttsatt till fastighetsgränser.
  • In- och utfartsväg till tomten.
  • Planerat enskilt vatten och avlopp.

Vi besöker platsen

I samband med att vi handlägger ditt ärende kommer vi att besöka platsen som du vill bygga på. Den aktuella byggnaden/tomten bör därför tydligt markeras med exempelvis käppar. 

Ansök via e-tjänst

Till e-tjänsten: Ansökan om förhandsbesked

Under sommaren kan handläggningstiderna bli något längre än normalt.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera