Stöd, hjälp och omsorg

Genom livet har vi olika behov. Ibland behöver man stöd och hjälp av andra. I Ljungby kommun erbjuder vi olika former av omsorg, stöd och hjälp för att du som invånare ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

På de här sidorna har vi samlat information som du kan ha nytta av. Det kan vara att du eller ditt barn behöver extra resurser, eller att du eller någon i din närhet har missbruksproblem. Här finns även information om äldreomsorg och information för dig som har en funktionsnedsättning.

Respekten för individens självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet är vägledande för handläggning och i det dagliga service- och omvårdnadsarbetet. Detta är också kännetecknet i mötet mellan varje individ och personalen.