titelbild

Gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan eller grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ljungby kommuns kommunala gymnasieskola heter Sunnerbogymnasiet och ligger i Ljungby tätort.

Sunnerbogymnasiet

På Sunnerbgymnasiets lärplattform Fronter hittar du aktuell information för nuvarande elever.

Vill du som ännu inte går på Sunnerbogymnasiet veta mer om skolans program så gör du det på www.sunnerbogymnasiet.se

Informationsträff 22 januari

Fortfarande osäker inför ditt gymnasieval? Kom på Sunnerbogymnasiets informationskväll! Träffa studie- och yrkesvägledare och rektorer och ställ dina frågor och hör mer om skolans program.

22 januari kl. 16.30-18.30 på Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Kontakt

  • Sjukanmälan
  • Tel. 0372-804 36

Rektorer

Kommentera