titelbild

Gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan eller grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ljungby kommuns kommunala gymnasieskola heter Sunnerbogymnasiet och ligger i Ljungby tätort.

Kommentera