Gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan eller anpassad grudskola har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Ljungby kommuns kommunala gymnasieskola heter Sunnerbogymnasiet och ligger i Ljungby tätort.

Kommentera