titelbild

Visionsmål

Till visionen finns tre visionsmål. De konkretiserar viljeinriktningen och används för att beskriva viktiga områden för Ljungby kommun. Till varje visionsmål finns kopplingar till de globala målen.

Våra visionsmål:

  • Bästa kommun att växa i
  • Livslångt lärande för alla
  • Vi skapar ett rikt liv

Kommentera