titelbild

Lokal utveckling

De föreningar som har lokal utveckling som fokus i sin ort eller sin bygd är oftast en lokal förening, såsom sockenråd, byförening eller samhällsförening. Men det kan också vara andra föreningar, såsom idrottsföreningar eller hembygdsföreningar.

Alla föreningar bidrar på ett eller annat viss till lokal utveckling. Lokal utveckling handlar framförallt om att främja utvecklingen av egna orten och bygden, ta tillvara lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter, och att stimulera intresse och engagemang för den egna bygden eller orten.

Följande föreningar för lokal utveckling finns i Ljungby kommun och är registrerade på kommunens föreningsregister. I föreningsregistret hittar du även kontaktinformation till föreningar i Ljungby kommun. 

 • Agunnaryds sockenråd
 • Angelstad sockenråd
 • Bolmsö sockenråd
 • Gässhults byförening
 • Hörda byförening
 • Lagans samhällsförening
 • Lingonbygden i samverkan
 • Lidhult lyfter
 • Målaskogs bygdeförening
 • Odensjö sockenråd
 • Ryssby sockenråd
 • Skeens byalag
 • Sunnerå-Ugglansryd byalag
 • Södra Ljunga sockenråd
 • Torpa sockenråd
 • Tutaryds byalag
 • Vittaryds sockenråd
 • Vrå sockenråd

De föreningar som är sockenråd, byförening eller samhällsförening kan man ansöka om ett lokalt utvecklingsstöd hos Ljungby kommun. Stödet går till föreningar som arbetar för bygdens eller ortens utveckling och dess attraktivitet. 

Kommentera