titelbild

Lokal utveckling

De föreningar som har lokal utveckling som fokus i sin ort eller sin bygd är oftast en lokal förening, såsom sockenråd, byförening eller samhällsförening. Men det kan också vara andra föreningar, såsom idrottsföreningar eller hembygdsföreningar.

Alla föreningar bidrar på ett eller annat viss till lokal utveckling. Lokal utveckling handlar framförallt om att främja utvecklingen av egna orten och bygden, ta tillvara lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter, och att stimulera intresse och engagemang för den egna bygden eller orten.

Följande föreningar för lokal utveckling finns i Ljungby kommun och är registrerade på kommunens föreningsregister. I föreningsregistret hittar du även kontaktinformation till föreningar i Ljungby kommun. 

 • Agunnaryds sockenråd
 • Angelstad sockenråd
 • Bolmsö sockenråd
 • Gässhults byförening
 • Hörda byförening
 • Lagans samhällsförening
 • Lingonbygden i samverkan
 • Lidhult lyfter
 • Målaskogs bygdeförening
 • Odensjö sockenråd
 • Ryssby sockenråd
 • Skeens byalag
 • Sunnerå-Ugglansryd byalag
 • Södra Ljunga sockenråd
 • Torlarps byförening
 • Torpa sockenråd
 • Tutaryds byalag
 • Vittaryds sockenråd
 • Vrå sockenråd

De föreningar som är sockenråd, byförening eller samhällsförening kan man ansöka om ett lokalt utvecklingsstöd hos Ljungby kommun. Stödet går till föreningar som arbetar för bygdens eller ortens utveckling och dess attraktivitet. 

BY2030 – för ett bättre liv på landet

BY2030 är ett initiativ från Region Kronoberg som handlar om att förbättra livet på landet tillsammans med de som bor och verkar här, akademin och kommunen. Målet är att fler ska vilja bo i våra byar och mindre orter.

För Ljungby kommun innebär BY2030 att arbetet med attraktiva landsbygder är i fokus, vilket är helt i linje med kommunens vision.

I arbetet har olika delprojekt startat.

 • BYRESAN med fokus på hållbart resande i Lagan.
 • Service- och platsutveckling i Hamneda och Lidhult för att utveckla centrummiljöerna
 • Samarbete med designstudenter på Linnéuniversitetet för att stödja bygdegårdsföreningar i deras kommunikation.

För Ljungby kommun innebär arbetet med BY2030 samarbete med regionen, andra kommuner i länet, Trafikverket och länsstyrelsen, exempelvis genom projekt med medfinansiering från olika källor inklusive Vinnova och EU:s landsbygdsprogram.

Målet med BY2030 är att fler ska bo på landsbygden och att Kronobergs arbetsmarknad får lättare att hitta rätt kompetens när fler bor här. Samtidigt tar vi tillvara på Kronobergs potential i en tid av omställning när många vill leva ett hållbart liv på landsbygden. 

Här hittar du mer information: https://by2030.se/

Kommentera