titelbild

Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen är för dig som inte har godkänt i ämnen som krävs för att komma in på gymnasiet. Det finns fyra introduktionsprogram: yrkesintroduktion, programinriktat val, språkintroduktion och individuellt alternativ.
Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ kan du välja om övriga inriktningar inte stämmer med dina behov, önskemål och framtidsplaner. Din studieplan skräddarsys och kan innehålla både teoretiska studier och praktik.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är en utbildning för dig som har kommit till Sverige nyligen och behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket. Det förbereder dig för vidare studier eller yrkesliv.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och du ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella programmet som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Du är behörig om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion erbjuder både gymnasiekurser på yrkesprogram och studier på grundskolenivå. Det är en treårig utbildning för dig som vill varva teori och praktik.

Yrkesintroduktioner erbjuds på följande program:
– Barn- och fritidsprogrammet
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– Fordons- och transportprogrammet
– Försäljnings- och serviceprogrammet
– Industritekniska programmet

Kontakt

Kommentera