Våld i nära relationer

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten och andra sam­hälls­aktörer. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation. Våldet kan vara fysiskt men även psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt till exempel.

E-tjänst för ansökan om hjälp för våld i nära relation

I den här e-tjänsten kan du ansöka om stöd utifrån våld i nära relation

För din säkerhets skull så kommer vi inte att skicka ut någon bekräftelse via sms eller e-post när du har skickat in din ansökan via denna e-tjänst.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld gentemot en eller flera närstående.

Den som blir utsatt kan vara kvinna, man eller barn.

Den som utövar våldet kan vara man eller kvinna och kan antingen vara en partner, förälder, vuxet barn, släkting, nära vän, personlig assistent eller annat till den som de utsätter.

Våldet kan vara av olika typ

Våld kan vara av olika typ:

  • Fysiskt – sparkar, slag, knuffar, nypningar, stryptag med mera.
  • Psykiskt – hot, isolering, kontroll, kränkning eller svartsjuka.
  • Sexuellt – påtvingade sexuella handlingar som våldtäkt, fysiskt våld riktat mot könsorganen, ”tjat”-sex.
  • Ekonomiskt – kontroll av egna och hela hushållets pengar, påtvingade lån och abonnemang, skuldsättning, hindra från att gå till arbetet/studier.
  • Materiellt - slår sönder eller förstör inredning, kläder, brev, fotografier samt våld mot husdjur.
  • Latent – en känsla eller stämning i hemmet som påminner om tidigare våld eller hotar om nytt.
  • Försummelse/brist på omsorg – att inte ge medicin eller mat vid funktionsnedsättning eller sjukdom.

Våld förekommer i hela samhället, bland alla etniska grupper och i både heterosexuella och samkönade relationer.

Våld är en kriminell handling! I alla relationer. Ring polisen på telefonnummer 112 om det är akut. Om det inte är akut eller om du vill ställa frågor till polisen kan du ringa telefonnummer 114 14.

 

Vad kan socialtjänsten göra? 

Till socialtjänsten kan du som blivit utsatt för våld av en närstående vända dig för råd och stöd. Vi kan även hjälpa dig med insatser som bland annat skyddat boende, säkerhetssamtal och ekonomiskt bistånd efter individuell riskbedömning.

Känner du dig kontrollerad?

Känner du dig kontrollerad hemma? Får du inte välja vilka kompisar du ska träffa? Pratar dina föräldrar eller andra släktingar om vem du ska gifta dig med?

I Sverige har alla rätt att röra sig fritt och välja vilka man ska umgås med och vem man ska gifta sig med. För den som lever i en hederskultur är detta inte en självklarhet. Men det finns hjälp att få. Nedan finner du länkar med kontaktuppgifter till olika stödlinjer och myndigheter som arbetar med personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan också vända dig till Individ och familjecenter i Ljungby kommun, kontaktuppgifter dit finner du nedan.

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten i det arbete som bedrivs i Ljungby kommun. Ljungby kommun värnar om varje enskild medborgares mänskliga rättighet att få känna sig trygg, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund och oberoende av var man bor.

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:
  1. Ringa polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  2. Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv
  3. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Det kan vara livsavgörande att agera! Att reagera och agera på våld kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Är du fastighetsägare eller hyresvärd och vill vara med och arbeta mot våld i nära relation? Läs mer om vad du kan göra på webbplatsen Huskurage.se.

Är din familj rädd för dig?

Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar.

Stödlinjen ”Välj att sluta” är till för dig som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner, dina barn eller någon annan person. Du har kanske själv blivit oroad och skrämd av ditt beteende och är rädd för att det som hänt kan komma att upprepas. Du kanske tycker att det är din partner som provocerar dig till att vara våldsam. Du kanske har en stark press på dig att förändra ditt beteende. Ring Välj att sluta, kontaktuppgifter finns nedan, så hjälper de dig. Samtalet är kostnadsfritt, anonymt och syns inte på telefonräkningen. Du kan också vända dig till Familjefrid Kronoberg eller till socialtjänsten så kan vi hjälpa dig. 

Om du vill prata med någon

Vänd dig till Familjefrid Kronoberg om du vill prata med någon om våld

Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som drivs i samarbete mellan Region Kronoberg och länets kommuner. Familjefrid Kronoberg arbetar mot våld i relationer där förövare och offer står varandra nära. Till dem kan du vända dig direkt om du vill ha någon att prata med om våld – både du som blir utsatt för våld och du som utsätter andra för våld. De har tystnadsplikt och för inga journaler men har anmälningsplikt om de får kännedom om att barn utsatts för eller bevittnat våld. Kontaktuppgifter till Familjefrid Kronoberg finner du nedan.

Information in English

We are here for you

Children, young or adults - we all may need help if we not are well, subjected to violence or oppression by someone in our vicinity.

If you suspect that someone in your vicinity is being subjected to violence or is hurting in any other way - contact us, we are here for you!

Here you can find help

Ljungby kommun

If you go to school contact Elevhälsan at your school.
If you don't go to school you can call our social services on 0372-78 90 00.

BRIS

Everybody under the age of 18 can call BRIS on 116 111 and talk to an adult. Read more at bris.se.

Familjefrid Kronoberg
Ljungby kommun has a collaboration with Familjefrid Kronoberg. If you are a victim of violence call them at 0470-79 60 47. Read more at familjefridkronoberg.se.

Ongoing crimes - contact the police at 112

If there's not an ongoing crime, contact the police on 114 14. You can also read more on: polisen.se/utsatt-for-brott/

Kontakt

Kommentera