Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i juni 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i juni 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i juli 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i juli 2020.
Förrådsbyggnad
Förrådsbyggnad
Flygfoto över kvarteret Aspebacken före rivning.
Flygfoto över kvarteret Aspebacken före rivning.

Kvarteret Aspebacken

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur kvarteret Aspebacken och hembygdsparken i Ljungby ska användas i framtiden. Nästa stora steg är att ta fram en detaljplan för området.

Aspebacken är ett omvandlingsområde där det tidigare har varit industri. Sedan Ljungby kommun köpte området har man, vid sidan av den politiska processen, arbetat med byggnadsantikvarisk utredning, markundersökningar, nedmontering och rivning.  

Efter politiskt beslut har miljö- och byggförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostäder och centrumändamål. Centrumändamål är en bred användningsbestämmelse som öppnar för stora möjligheter, exempelvis restauranger, föreningslokaler, hotell och kurslokaler 

Här kan du läsa om hur en detaljplan tas fram

 

Kontakt

Kommentera