titelbild

Industriområde Ekalund

Ekalund är ett nytt industriområde som ligger norr om Eka industriområde vid trafikplats Ljungby Norra. Det beräknas bli klart under 2025.

Mark för industri och andra verksamheter behöver planläggas så att det finns en buffert till försäljning. Därför arbetar vi för att skapa ett nytt industriområde.

Det här gör vi

  • Anlägger ett nytt industriområde på knappt 80 hektar
  • Förberedande undersökningar och utredningar
  • Bygger nya gator inom området
  • Lägger vatten- och avloppsledningar
  • Drar ledningar för el och fiberanslutning
  • Sätter upp belysning

Status: Förprojektering pågår

  • En trafikutredning har gjorts.
  • Miljö- och byggförvaltningen arbetar med att ta fram en detaljplan.
  • Parallellt med det har tekniska förvaltningen påbörjat förprojekteringen.
  • Nästa steg är projektering som beräknas pågå cirka 1 år.

När är vi klara

Byggstart beräknas till sommaren 2023 och preliminärt färdigställande blir då under 2025.

Kontakt

Kommentera