titelbild

Industriområde Ekalund

Ekalund är ett nytt industriområde som ligger norr om Eka industriområde vid trafikplats Ljungby Norra. Det beräknas bli klart under 2025.

Mark för industri och andra verksamheter har planlagts så att det finns en buffert till försäljning. Därför arbetar vi för att skapa ett nytt industriområde.

Det här gör vi

 • Anlägger ett nytt industriområde på knappt 80 hektar
 • Förberedande undersökningar och utredningar
 • Bygger nya gator inom området
 • Lägger vatten- och avloppsledningar
 • Drar ledningar för el och fiberanslutning
 • Sätter upp belysning

Status: Förprojektering pågår

 • En trafikutredning har gjorts.
 • Tekniska förvaltningen har påbörjat förprojekteringen.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 24 maj 2022
 • Nästa steg är projektering som beräknas pågå cirka 1 år.
 • Avverkning kommer att ske med planerad start v.24

När är vi klara

Byggstart beräknas till hösten 2023 och preliminärt färdigställande blir då under 2025.

Kontakt

Kommentera