För dig som är nyanländ i Sverige och Ljungby

Att vara nyanländ innebär att man har fått ett uppehållstillstånd i Sverige och att man har bosatt eller ska bosätta sig i en kommun. Har man bott i eget boende under asyltiden är man själv ansvarig för sitt boende när man fått uppehållstillstånd.

Om man har bott på ett utav Migrationsverkets anläggningsboende under asyltiden har man rätt att få hjälp med bosättning i en kommun genom en anvisning. Man får ett erbjudande om kommunanvisning som man kan tacka ja eller nej till. Väljer man att tacka nej så är man själv ansvarig att ordna ett boende för sig.

Bostad i Ljungby kommun

När man letar bostad i Ljungby kommun så är det bra att veta att runt omkring Ljungby stad finns sju andra tätorter. Flera av dem har egen skola och matbutik samt bra anknytningar med kollektivtrafik till Ljungby.

Kontakta hyresvärdar i Ljungby för att fråga dem om de har några lediga lägenheter. På sidan lediga lägenheter annonserar en del privata hyresvärdar ut sina lediga lägenheter

Folkbokföring

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för folkbokföringen. När man fått ditt svenska personnummer och har ordnat ett boende i kommunen ska man folkbokföra sig på den adressen som man kommer att vara bosatt på. Det är viktigt att vara folkbokförd på den adress där man bor och att ändra sin adress med en flyttanmälan till Skatteverket när man flyttar.

Det är också på Skatteverket som man registrerar familjerelationer så som äktenskap och föräldraskap, får ett personbevis och kan ansöka om ett svenskt id-kort.

Etablering

När man har bosatt och folkbokfört sig i en kommun har man rätt att skriva in sig på Arbetsförmedlingen och påbörja sin etablering. Genom etableringen har man rätt till SFI-studier, arbetsförberedande aktiviteter och samhällsorientering.

Om man har små barn som ännu inte går i skolan har de rätt till barnomsorg under dagtid när man deltar i etablering. Inom 36 månader från att man fått sitt uppehållstillstånd har man rätt att påbörja sin etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, den sträcker sig över två år och innefattar SFI, samhällsorientering, vuxenutbildning och, om möjlighet finns, också i vissa fall praktik.

Etableringsuppdraget är en möjlighet för personer med uppehållstillstånd, oavsett om det är ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

Nyanlända har samma tillgång till kommunala verksamheter och service på samma villkor som alla andra kommuninvånare. Som utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige har man rätt att rösta i kommunval.

Flyktingmottagningen

Kommentera