Höga vattenflöden

Vid höga vattenflöden kan din egendom påverkas. Du har ansvar att skydda din egendom och att bekosta åtgärder som kan förebygga eller begränsa olyckor. Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att försöka förebygga skador.

Kommunen följer kontinuerligt läget och har beredskap för att hantera förhöjda vattennivåer som kan påverka samhällsviktiga funktioner.

Privatpersoner och fastighetsägare

 • Se över golvbrunnar och gör det möjligt att stänga dem så att vatten inte kommer in bakvägen genom avloppet. Läs mer om källaröversvämningar
 • En dränkbar pump är bra att ha till hands om olyckan ändå skulle vara framme.
 • Förbered för att bygga en skyddsvall mot stigande vatten och skydda din fastighet. En tät plastduk över sandsäckar eller någon storts ställning kan fungera.

Markägare och lantbrukare

 • Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.
 • Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten.
 • Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.

Kontakta i första hand ditt försäkringsbolag för hjälp.

Egen brunn och enskilt avlopp

 • Drick inte vatten som är färgat eller har en främmande lukt och smak. Om du väljer att använda ditt egna vatten bör du koka det innan användning, även ett par dagar efter att översvämningen är över. Läs mer om egen brunn vid översvämning.
 • På Kungsgatan 43 i Ljungby finns en vattenkiosk där du kan hämta vatten i dunk.
 • När vattennivån har stabiliserats bör du skicka in vattenprov för analys.
 • Avloppsanläggningar kan sluta att fungera ändamålsenligt. I vissa fall kan en slamtömning behövas.
 • Var observant och kontakta en entreprenör om problem uppstår. 

Kommentera