titelbild

Agunnaryds förskola

Vi vill ge våra barn i förskolan verktyg för att möta världen och med språkets hjälp tar vi Agunnaryd in i framtiden.

Vår förskola, med två avdelningar för åldern 1-3 och 3-5 år, ryms i samma lokaler som skola och fritidshem och ligger centralt i Agunnaryd, cirka 2 mil öster om Ljungby. Vi har nära till naturen och stora skogsområden. Det finns även sjö med badplats och fotbollsplaner inom gångavstånd.

På Agunnaryd förskola vill vi skapa en atmosfär där barn och personal känner trygghet, nyfikenhet och glädje. Barnen ska ges möjlighet till lärande utifrån sin ålder, sina förutsättningar och behov. Vi hjälper dem att ta ansvar för sig själva, varandra och omgivande miljö. Vi tränar oss i att visar respekt för varandra, men också för våra lokaler, material och förskolegården.

Våra barn ges möjlighet att möta och utveckla ett så rikt språk som möjligt och vi lägger vikt vid att de får arbeta med olika uttrycksformer. Detta sker t ex genom att de ges möjlighet att uttrycka sig, formulera sin förståelse och sitt kunnande genom bild, musik, form, dans och rörelse. Med hjälp av estetiska lärprocesser och varierande lärmiljöer lyfter vi fram kommunikation.

Agunnaryds förskola har en allsidig verksamhet. Under dagen får barnen delta i en mängd olika aktiviteter. Några av dem är gymnastik, skapande verksamhet, sång/musik, bakning, samt fri lek. Vår stora fina förskolegård inbjuder till lek och rörelse.

Samarbete med skola och fritidshem

Närheten till skolan och fritidshemmet innebär flera fördelar. Vi har tillgång till idrottshall, får hemlagad mat från skolans kökspersonal och samarbetar vid öppningar och stängningar.

Övergångar mellan förskola och skola fungerar oftast väldigt bra, eftersom barnen är trygga med att de känner igen all personal på enheten.

Samverkan med omvärlden

Vi arbetar med delaktighet och samverkar med omvärlden och med våra vårdnadshavare. Det gör vi t ex genom föräldraföreningen, som fungerar som en länk mellan hem och förskola. På föräldraföreningens möten deltar styrelse, klassrepresentanter, samt enhetens rektor. Föreningen arrangerar emellanåt olika trivselaktiviteter, som barn/elever, föräldrar och personal kan ta del av.

Det görs också genom ett samarbete med den av Ingvar Kamprad-grundade Agunnarydsstiftelsen.

Kontakt

    Agunnaryds förskola Agundagården

  • Bygdevägen 2, 341 77 Agunnaryd
  • Tel. 0733-75 43 75

Kommentera