Familjestöd och rådgivning

Det finns olika typer av stöd för familjer. Man kan få stöd enskilt och som familj.

Råd och service

Råd och service är en öppen verksamhet. Hit kan du vända dig om du behöver vägledning och någon att prata med. Personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler. Det innebär att du kan höra av dig till Råd och service utan att det dokumenteras eller finns i några register. Personalen har anmälningsplikt. Det kostar ingenting att få hjälp av Råd och service.

 • Råd och service finns för barn, ungdomar och deras föräldrar.
 • Råd och service finns för dig som vill prata eller vill ha vägledning kring risk- eller missbruk.

Familjestöd, öppenvård

Socialförvaltningens öppenvård kan erbjuda stöd/behandling till barn, ungdomar och deras familjer.
Det stöd som de kan erbjuda är:

 • behandling genom samtal,
 • föräldrastöd i hemmet,
 • arbete för förändring,
 • kontaktfamiljer och kontaktpersoner
 • familjeförskola

Glimten är en gruppverksamhet för barn och ungdomar till föräldrar med alkohol- eller drogproblem. Det är Familjefrid Kronoberg som ordnar den gruppverksamheten.

Föräldrautbildningar

För dig som är förälder eller vårdnadshavare finns en kurs som heter "Aktivt föräldraskap". Du kan även gå på träffar om föräldraskap. På dessa träffar, som vi kallar "Alla barn i centrum", pratar vi utifrån olika teman. För dig med barn i tonåren erbjuder vi kursen Cope - tonår, en evidensbaserad föräldrautbildning i grupp. 
Föräldrautbildningar, mer information 

Familjerådgivning

Alla kan få problem under någon period i sitt liv. Genom VoB Kronoberg kan du få en möjlighet till förändring genom samtal.

Familjerådgivning finns till för:

 • par med eller utan barn,
 • de som tänker gifta sig eller flytta ihop,
 • par som står inför en eventuell separation,
 • före detta makar eller sammanboende,
 • ensamstående 
 • andra inom familjekretsen.

Kontakt

Kommentera