titelbild

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Är du en utåtriktad och nyfiken person som gillar att möta andra människor? Försäljnings- och serviceprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av försäljning, handel och kommunikation. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen.

På försäljnings- och serviceprogrammet får du utveckla din förmåga att möta människor, både som kunder och medarbetare. Du får lära dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme.

Du arbetar ofta i projektform, och tränar din förmåga till att vara aktiv och företagande. Du förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Du kan välja fördjupningskurser där du får lära dig om administrativt och organisatoriskt arbete inom företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice, konferens- och receptionsarbete.

Så här är programmet uppbyggt

Gymnasiegemensamma ämnen

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen

Programgemensamma kurser: entreprenörskap, servicekunskap, branschkunskap inom försäljning och service, information och kommunikation.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. 

Inriktning

Försäljnings- och serviceprogrammet har inga inriktningar från läsåret 2022.

Individuellt val

Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud.

Gymnasiearbete 

I slutet av försäljnings- och serviceprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper du behöver för att börja jobba med det som du utbildat dig till.

Poängplan

Vill du se de specifika kurserna och poängfördelningen över de tre utbildningsåren finns programmets poängplan längre ner på sidan. 

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. På apl på försäljnings- och serviceprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan.
Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

Ung företagsamhet (UF)

Som UF-företagare med anknytning till FS kan du starta ett ”företag” inom ditt intresseområde. Du driver företaget med riktiga produkter och mot riktiga kunder. Det kan vara antingen ett tjänsteföretag, ett tillverkningsföretag. Genom att arbeta med UF-konceptet får man en bra bild av hur det är att starta igång, driva och avveckla ett företag.

Framtiden

Efter avslutad utbildning finns det goda möjligheter till jobb. Utbildningen är till för dig som kan se dig inom yrken som ekonomiassistent, butikssäljare, marknadsförare, inköpare, näthandlare, ledare i butik, egenföretagare m.m.

Högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet ingår i programmet. Det finns även möjlighet att välja bort högskolebehörigheten.

Programstruktur

Kontakt

Kommentera