Återanvändbara muggar och matlådor

Från 1 januari 2024 ska serveringar kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor.Du som på den säljer snabbmat i en engångsmatlåda eller dryck i en engångsmugg ska erbjuda möjlighet att få maten/drycken serverad i en återanvändbar matlåda/mugg. Kravet införs i syfte att minska resursförbrukning och nedskräpningen av engångsartiklar av plast.

Vad är en återanvändbar förpackning?

Med återanvändbar förpackning avses en förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.

Vad gäller?

Från och med den l januari 2024 gäller att:

  • Du som tillhandahåller mat eller dryck i engångsmatlåda eller -mugg av plast, som säljer i genomsnitt 150 stycken eller mer per dag, ska kunna erbjuda matlådor och muggar som kan återanvändas. Det gäller även ex. pappmuggar som har plastbeläggning eller är behandlade för att fördröja nedbrytningen.
  • Du som ska erbjuda återanvändbara matlådor och muggar ska välja sådana som har minst påverkan på miljö och människors hälsa och är godkända för livsmedel.
  • Du som har återanvändbara matlådorna och muggarna ska ha ett rotationssystem så att matlådorna och muggarna kan användas igen. Rotationssystemet ska anmälas till Naturvårdsverket.
  • Dina kunder ska få information via skyltar om möjligheten att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda, samt få information om miljöpåverkan från engångsmatlådor och -muggar och vilka fördelar det är att minska förbrukning av engångsplast.

Vilka omfattas inte?

Du som säljer färre än 150 engångsmatlådor eller muggar per dag omfattas inte av kraven. Antalet som säljs ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som du har öppet under ett kalenderår. Tänk även på att behållare till såser och lock av plast omfattas av kraven. Från och med den 1 januari 2026 ställs samma krav för dig som säljer 75 engångsmatlådor och muggar i genomsnitt per dag.

Du som inte omfattas av kraven och som inte väljer att tillhandahålla återanvändningsbara matlådor och muggar ska skapa rutiner för att säkerställa att inte det i genomsnitt säljs fler än 150 engångsmatlådor och muggar per dag.  

Förbud för att sälja vissa engångsprodukter av plast

Från och med år 2022 finns förbud för att tillhandahålla följande engångsprodukter i plast:

  • Bestick (gafflar, knivar, skeda, ätpinnar)
  • Tallrikar
  • Sugrör
  • Omrörare för drycker
  • Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast
  • Matlådor och muggar i expanderad polystyren (typ frigolit) för mat och dryck som ska ätas/drickas direkt

Från och med 1 januari 2024 finns förbud för att tillhandahålla engångsmuggar av mer än 15 % plast.

Miljösanktionsavgift

Om du omfattas av kraven och inte erbjuder möjligheten att få mat och dryck serverad i återanvändbara matlådor och muggar kan du få betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Ljungby kommuns miljöavdelning ansvarar för tillsynen hos dig som ska erbjuda återanvändbara matlådor och muggar inom kommunen.  

Kommentera