E-tjänster och blanketter

Här kan du hitta de e-tjänster och blanketter som behövs i din kontakt med oss.

E-tjänster

Intresseanmälan god man eller förvaltare

Här kan du anmäla ditt intresse för uppdrag som god man eller förvaltare. Du kan anmäla intresse för:

  • Uppdrag som god man eller förvaltare.
  • Nya/fler uppdrag som god man (för dig som redan är god man/förvaltare i Ljungby kommun)
  • Uppdrag som god man för ensamkommande flyktingbar

Driva rörelse som underårig - ansökan om samtycke

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. För omyndiga som har fyllt 16 år får dock föräldrarna, med Överförmyndarnämndens samtycke, låta den omyndige bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Blanketter

För dig som vill använda våra ifyllnadsbara blanketter; Det kan vara bra att spara ner den på din dator innan du börjar fylla i blanketten, annars finns det en risk att det man fyllt i försvinner när filen sparas (funktionen är dock lite olika i olika webläsare).

Kommentera