Olovlig användning av kommunal mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd är därför inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar i att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Stora delar av kommunens mark är i detaljplan utlagd som allmän platsmark t.ex. park, gata och torg. Detta är mark som ska kunna användas av alla och på så vis vara tillgänglig för både invånare och besökare. Oavsett hur marken är detaljplanelagd är det inte tillåtet att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd. 

Du får till exempel inte använda kommunal mark till:

  • uppställning av bilar, husvagnar, båtar, studsmattor, lekstugor, komposter, vedupplag, sandlåda, gungställning eller pallkragar med mera.
  • trädgårdsavfall. Du får ha en kompost i din trädgård eller köra avfallet till återvinningscentralen. Du kan också ha ett trädgårdsabonnemang och få ditt avfall hämtat.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på var din gräns går och vill beställa en gränsutvisning, kan du läsa mer om det här: Gränsutvisning - Ljungby kommun

Om kommunen upptäcker att marken används kommer fastighetsägaren att bli kontaktad med uppmaning att ta bort det som ligger utanför den egna tomtgränsen. Om det inte respekteras kan vi behöva vidta rättsliga åtgärder. 

Tillfälligt tillstånd

Behöver du tillfälligt förvara något utanför din tomtgräns, exempelvis i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd via Polisen.

Kommentera