Kommunarkivets arbete

Kommunarkivet sysslar bland annat med rådgivning, dokumenthantering, arkivering, gallring, besöksverksamhet och arkivpedagogik gentemot skolor. Vi arbetar också med att ställa ut arkivmaterial samt bild och filmvisningar för att människor ska kunna ta del av vårt material.

Att studera handlingar i kommunens arkiv är en medborgerlig rättighet och gratis så tveka inte om du är intresserad av något speciellt eller bara allmänt nyfiken.

För vissa handlingar gäller sekretess för att skydda den personliga integriteten. Till exempel handlingar ur social- och barnavårdsnämndernas arkiv, för dessa handlingar gäller sekretess i 70 år.

Material som finns i arkivet

Det material som förvaras i arkivet är kommunens gemensamma minne och en del av vårt nationella kulturarv.

  • Vad avhandlades på kommunalstämman under 1800-talets senare hälft där du bor idag?
  • Vad står i provinsialläkare Hjelmqvists ämnesrapporter?
  • Öppna en av Folkets parks gästböcker och se vilka artister som var på besök den där kvällen i parken då du fick din första kyss eller blev trampad på tårna.
  • Bli nostalgisk och berörd av att se foton från förr.
  • Om du är släktforskare så missa inte våra skolarkiv och fattigvårdshandlingar.

Forskarservice och studiebesök

För dig som vill studera djupare eller forska kan vi hjälpa dig med plats i kontorsrum under vissa tider i veckan. Kontakta arkivet för överenskommelse om tid.

Studiebesök för grupper måste du anmäla till arkivet i förväg. Vi anpassar studiebesöket efter det ni är intresserade av.

Lagar och regler som styr kommunarkivet

Arkivverksamheten regleras av Arkivlagen, Ljungby kommuns arkivreglemente, Riksarkivets gallringsråd, dokumenthanteringsplaner samt andra lagar och förordningar för kommunens olika verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för all kommunal verksamhet. Kommunarkivet vårdar kommunens arkiv och ger råd i arkivfrågor, bland annat genom att upprätta dokumenthanteringsplaner och bevaka förändringar i lagar inom arkivområdet.

Kontakt

Kommentera