Etablera och utveckla företag

Vi tror på det goda samtalet. Att mötas för att diskutera, vrida och vända på idéer och hitta unika lösningar. Vi vill därför bjuda in dig till ett samtal om de utmaningar du står inför i ditt företag eller din koncern och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Att en nyetablering för massor av frågor med sig det vet vi om, men vi vet också att vi kan ge många goda och snabba svar. I vårt etableringsteam finns företrädare för nästan hela kommunen, både politiker och tjänstepersoner, vilket gör att vi har nära både till fakta och beslut.

Företagsklimatet i Ljungby kommun är gott

Ljungby kommuns företagsklimat* rankas på plats 70 av Sveriges 290 kommuner. Det visar den årliga mätningen där Svenskt Näringsliv mäter det lokala näringslivets upplevelser av att driva företag i respektive kommun. 

Det sammanfattande omdömet är att företagsklimatet i Ljungby kommun är gott, stabilt och strax över snittet för landet. Sedan förra årets mätning har vi klättrat upp från plats 88. Rankingen grundar sig på enkätundersökningar och statistik.

* Företagsklimat definieras som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. 

Kontakt

Kommentera