Etablera och utveckla företag

Vi tror på det goda samtalet. Att mötas för att diskutera, vrida och vända på idéer och hitta unika lösningar. Vi vill därför bjuda in dig till ett samtal om de utmaningar du står inför i ditt företag eller din koncern och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Att en nyetablering för massor av frågor med sig det vet vi om, men vi vet också att vi kan ge många goda och snabba svar. I vårt etableringsteam finns företrädare för nästan hela kommunen, både politiker och tjänstepersoner, vilket gör att vi har nära både till fakta och beslut.

Företagsklimatet i Ljungby kommun är gott

Ljungby kommuns företagsklimat* rankas på plats 66 av Sveriges 290 kommuner. Det visar den årliga mätningen där Svenskt Näringsliv mäter det lokala näringslivets upplevelser av att driva företag i respektive kommun. 

Det sammanfattande omdömet är att företagsklimatet i Ljungby kommun är gott, stabilt och strax över snittet för landet. Sedan förra årets mätning har vi klättrat upp från plats 88. Rankingen grundar sig på enkätundersökningar och statistik.

* Företagsklimat definieras som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. 

Kommunstyrelsens ordförande om näringslivet i Ljungby

Jag har det stora privilegiet att vara kommunstyrelsens ordförande i en kommun av den storlek att alla kan känna alla och där beslutsvägarna är korta, samtidigt som kommunen är tillräckligt stor för att ha muskler att göra skillnad.

För att lyckas med en hållbar utveckling och att möjliggöra framtidens välfärd behövs ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. Ljungby kommun är en typisk industrikommun med den skillnaden att näringslivet här till väldigt stor del är verksam inom exportmarknaden (ca 37 procent av företagen). En annan skillnad är att ”research and development” (R&D) till stor del är knutet till Ljungby. Enligt rapporten ”Sydsverige live” ligger vi i topp när det gäller R&D i hela södra Sverige.
Utvecklingsavdelningar som hade kunnat hamna i Polen eller Italien har klustrats hos oss.

Näringslivets struktur och företagens framgångar på världsmarknaden gör att vi har låg arbetslöshet.

För att vi ska kunna forma framtiden tillsammans och öka antalet invånare krävs samarbete och kunskapsutbyte. Representanter för kommunstyrelsen gör varje år cirka 60 företagsbesök. På detta sätt har vi örat mot rälsen. Genom ett kontinuerligt förändringsarbete och viljan att göra förbättringar går vi framåt.

Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande

Kontakt

Kommentera