titelbild

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen måste ägaren eller personen som äger en byggnad vidta åtgärder för att förhindra bränder och minska skadorna som kan uppstå. En viktig del av detta är att arbeta systemetatiskt med brandskydd.

Utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete ger dig kunskap för att dokumentera, planera och följa upp verksamhetens brandskyddsarbete. Utbildningen passar alla som ska organisera och dokumentera verksamhetens brandskyddsarbete.

Anmäl dig till utbildningen

Just nu har vi inga planerade datum för nästa utbildningstillfälle.

Kontakt

Kommentera