titelbild

Internationellt arbete

Ljungby kommun har flera internationella kontakter, samarbetsavtal och nätverk på den internationella arenan. Vikten av att hålla en god relation med omvärlden är stor. Det skapar dynamik och banar väg för idé- och kompetensutbyte och utveckling.

Styrdokument för Ljungby kommuns internationella arbete antogs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018.

Hjälp med att söka EU-bidrag

Om du har en idé kan kanske Europeiska unionen (EU) bidra med finansiering! Ta kontakt med kommunens internationella samordnare för att få reda på vilka möjligheter som finns.

På kommunens förvaltningar och kommunala bolag finns kontaktpersoner som samordnar verksamhetens internationella arbete. De har kunskap inom internationalisering inom det egna verksamhetsområdet.

Kontakt

Kommentera