titelbild

Internationellt arbete

Ljungby kommun har flera internationella kontakter, samarbetsavtal och nätverk på den internationella arenan. Vikten av att hålla en god relation med omvärlden är stor. Det skapar dynamik och banar väg för idé- och kompetensutbyte och utveckling.

Det internationella arbetet bidrar till kommunens vision ”I Ljungby formar vi framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035.” samt måluppfyllelse och hållbar utveckling mot Agenda 2030.

Genom internationella projekt, samarbeten och nätverk uppstår möjligheter att prova och utveckla nya metoder, samarbetsformer och idéer. Internationellt arbete kan därför betraktas som ett verktyg för innovation och hållbar utveckling.

Ljungby kommuns utmaningar delas med många andra i Europa och i övriga världen. Flera kommunala utmaningar och utvecklingsbehov är gemensamma för andra kommuner, städer och regioner. Genom ett lärande och aktivt samarbete kan vi ta del av erfarenheter och kunskap inom sakområden som är angelägna för vår utveckling. Det ger nya perspektiv på den egna verksamheten och ny kompetens som kan bidra till positiv utveckling.

Att få ett annat perspektiv på den egna verksamheten kan ha en direkt effekt på verksamhetens kvalitet och utveckling genom att den då kan omvärderas utifrån nya synvinklar. Att möta människor över gränser kring gemensamma problemställningar leder till lösningar och förbättringar inom våra verksamheter. Vi har också möjlighet att dela med oss av våra kunskaper och metoder.

Ljungby kommun har, och är, involverade i flertalet internationella projekt, samarbeten och nätverk. Du finner mer information om vårt internationella arbete och engagemang här.

Styrdokument för Ljungby kommuns internationella arbete antogs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018.

Hjälp med att söka EU-bidrag

Om du har en idé kan kanske Europeiska unionen (EU) bidra med finansiering! Ta kontakt med kommunens internationella samordnare för att få reda på vilka möjligheter som finns.

På kommunens förvaltningar och kommunala bolag finns kontaktpersoner som samordnar verksamhetens internationella arbete. De har kunskap inom internationalisering inom det egna verksamhetsområdet.

Kontakt

Kommentera