Artiklar 1956-1959

År 1956 - Syntetiska tvättmedel

De husmödrar som använde de första syntetiska tvättmedlen fick dock betala ett högt pris. Visst blev tvätten skinande ren men på köpet följde inte sällan ett svårbehandlat hudeksem som uppstod vid direktkontakt med bl.a. tvättmedlet Surf. Många stod oförstående inför sina såriga händer innan hudläkare i mitten av 1950-talet slog larm.

Problemet med nariga och såriga händer på grund av hårt tvättarbete i isvakar eller med syntetiska tvättmedel löstes efter hand då tillverkning och försäljning av tvättmaskiner till hushållen kom igång men det är en annan historia. För den som vill läsa mer om detta rekommenderas Ulla Roséns bok ”Ett rent sekel – Så erövrade Electrolux–Wascator AB världen, 1902 – 2002. Här kan du läsa det mesta om tvättens utveckling och hur ett lokalt företag CTC sedermera Electrolux–Wascator AB spelat en betydande roll för densamma.

År 1957 - Tre bagarmästare och tre bagerier

Som mest fanns det över 20 bageri och kaféer i Ljungby samtidigt. Flera av dessa var bagerier med försäljning av bakverk men utan kaffeservering.

Längst upp på Storgatan 2 låg Hulda Johansson bageri. Son till paret Johansson var Rune B. Johansson, först bagare därefter kommunpolitiker, landstingsman, riksdagsman och sedan inrikesminister och industriminister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering.

År 1958 - Ljungby Fotografiska Magasin

Familjen Hertzbergs har dokumenterat Ljungby mellan åren 1928 - 1988. För medelålders Ljungbybor och äldre är namnet Hertzberg starkt förknippat med allt som har med foto att göra. De allra flesta som bott i kommunen under den tid fotofirman var aktiv mellan åren 1928-1988 finns själva med bland negativen. Annars finns där förmodligen någon anhörig eller annan bekant.

Det började i Värnamo på Storgatan 18

Bertils far Oscar Hertzberg drev Hertzbergs fotoateljér i Värnamo på Storgatan 18. Till Ljungby kom Bertil 1928 då han övertog firman Ljungby Fotografiska Magasin av tidigare ägarna John Gustavsson och Gösta Hertzberg. Butiken och ateljén fanns i huset som sedan allmänt gick under namnet ”Ångbageriet” på Kungsgatan 11.

Bertil gifte sig med Svea Karlsson och makarna drev firman tillsammans. Svea Hertzberg var en engagerad person som gärna skrev insändare i lokalpressen. Hon finns avbildad som fotograf på Sven Ljungbergs fresk på ”posthuset” (på hörnet Storgatan-Kungsgatan) i Ljungby.

Ljungby Fotografiska Magasin blir Hertzbergs Foto

Sonen Rolf började fotografera Ljungby 1945 och steg in i firman 1952 som vid denna tid ändrade namn till Hertzbergs Foto. Rolf övertog företaget 1967 och fortsatte sina föräldrars verk med att dokumentera traktens personer, gator, företag, speciella händelser och mycket annat. På varje negativs fotokuvert finns nedtecknad information såsom namn, ort, plats, tid mm.

Över 200 000 negativ på glas och cellulosa

För att bevara dessa 60 år av Ljungbys utveckling och historia med omnejd köptes negativarkivet in av Ljungby kommun under 1980-talet och förvaras nu i kommunarkivet.

År 1959 - Missionskyrkan på Strömgatan

Redan 1945 firade Ljungby Missionsförsamling 65 år vilket betyder att församlingen bildades 1880 således för mer än 130 år sedan. Under den första tiden betraktades rörelsen som en farlig villfarelse och motståndet från Ljungby Köping var ytterst häftigt skriver Ljungbypastorn Adolf Löfgren i boken ”Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd, Kronoberg län och Kalmar län”.

Församlingen köpte en tomt vid Storgatan 1879 och skulle börja bygga ett missionshus men stoppades av Köpingen och skälet var ”husets oriktiga placering”. Köpingen hade heller ingen annan central tomt att erbjuda och missionslokal uppfördes istället 1 km utanför Köpingen. I slutet av 1800-talet flyttade flera nya familjer till Ljungby som var intresserade av missionsrörelsen vilket ledde till att församlingen skaffade en tomt på Strömgatan.

1918 hade församlingen växt ur sitt missionshus på Strömgatan och den första missionskyrkan uppfördes på samma plats, denna revs 1970 och ersattes av nuvarande kyrka fast med entrén mot Södra Järnvägsgatan.

Jarmins specerier

År 1956 - Syntetiska tvättmedel

På Kungsgatan 9 låg Jarmins Specerier. Vid tillfället då bilden togs råder det inget tvivel om att det pågår en kampanj för tvättmedlet Surf under parollen ”Renare tvätt på lättare sätt”
Som mest fanns det över 20 bageri och kaféer i Ljungby samtidigt.

År 1957 - Tre bagarmästare och tre bagerier

Som mest fanns det över 20 bageri och kaféer i Ljungby samtidigt. Flera av dessa var bagerier med försäljning av bakverk men utan kaffeservering.
År 1958 - Ljungby Fotografiska Magasin

År 1958 - Ljungby Fotografiska Magasin

Familjen Hertzbergs har dokumenterat Ljungby 1928 - 1988
Ljungby Missionsförsamling firar 65 år

År 1959 - Missionskyrkan på Strömgatan

Redan år 1945 firade Ljungby Missionsförsamling 65 år vilket betyder att församlingen bildades år 1880.
År 1959 - Missionskyrkan på Strömgatan

År 1959 - Missionskyrkan på Strömgatan

1918 hade församlingen växt ur sitt missionshus på Strömgatan och den första missionskyrkan uppfördes på samma plats, denna revs 1970 och ersattes av nuvarande kyrka fast med entrén mot Södra Järnvägsgatan.

Kommentera