Grannsamverkan och trygghetsvandringar

Grannsamverkan är till för att skapa en bra kontakt mellan grannarna, öka säkerhetstänkandet och därmed tryggheten och minska brottsligheten.

Med grannsamverkan kan vi hjälpas åt att minska både brottsligheten och hindra till exempel vatten- och brandskador.

Starta grannsamverkan

Idag finns grannsamverkan i flera byar,gator och flerbostadsområden.

För att starta grannsamverkan kallar de boende i området till ett informationsmöte. Polisen eller brottsförebyggande rådet berättar om vad det innebär.

Mötet utser sedan en eller flera kontaktpersoner. De har till uppgift att samordna information till och från de boende.

Grannsamverkans ansvar

När ett grannsamverkansområde är etablerat markeras detta med skyltar, som sätts upp vid infarten.

 • Alla har ansvar att vara vaksamma och ta kontakt med Polisen eller kontaktpersonen om något verkar "fel".
 • Alla har ansvar att märka sin stöldbegärliga egendom och/eller videofilma/fotografera bostaden och göra en inventarieförteckning. Det underlättar för Polisen vid eventuell utredning av brott.
 • Alla har ansvar att meddela grannar eller kontaktperson vid längre resor så att de vet att du inte är hemma och kan vara extra uppmärksamma.

Förebygg brottslighet

När du reser bort, be dina grannar att

 • tömma brevlådan på post och reklam
 • kasta sopor i soptunnan så den inte är helt tom.
 • skotta efter snöfall
 • hänga tvätt på tvättlinan

Du kan också

 • ordna med belysning (timer) då det är mörkt
 • låta radio gå igång med timer då och då
 • koppla om telefonen till annan adress
 • fotografera och videofilma bostaden

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt.

I en trygghetsvandring är tanken att alla berörda i ett område ska involveras. De som medverkar i vandringen kan vara boende, hyresvärd, samordnare i brottsförebygganderådet samt polis.

Under vandringen diskuterar de som är med vilka platser som upplevs som trygga respektive otrygga och identifierar platser som riskerar att bli brottsplatser. Gruppen sammanfattar vad de kommit fram till vid vandringen skriftligen resonerar om vilka åtgärder som skulle vara lämpliga för att öka tryggheten. 

Du kan läsa mer om metoden trygghetsvandring på brottsförebyggande rådets webbplats.

Kommentera