titelbild

Eftergymnasial utbildning via Campus Ljungby

Campus Ljungby (tidigare CIL, Centrum för Informationslogistik) bildades 2001 och byggdes upp på ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, Halmstad högskola, Jönköpings universitet, regionens näringsliv och offentlig sektor. Campus Ljungby leds av en styrelse som består av representanter från dessa organisationer.

På Campus Ljungby erbjuds ett brett utbud av högskole- och yrkeshögskoleutbildningar samt enstaka kurser. Gemensamt för samtliga utbildningar är att de är framtagna i tätt samarbete med näringsliv och offentlig sektor, baserat på behov och efterfrågan samt att teori varvas med praktik. Detta leder till att merparten av våra studenter är erbjudna anställning innan de avslutar sina studier. Vårt nätverk av partnerföretag gör att vi hela tiden kan stämma av innehållet i utbildningarna mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Våra partnerföretag gillar vår utbildningsidé och värdesätter kunskapsutbytet med våra studenter.

Campus Ljungby är den lilla skolan med det stora hjärtat! Här har studenterna en stark sammanhållning både till varandra och till oss som personal. De knyter också kontakter med potentiella arbetsgivare och nya vänner via sin utbildning hos oss.

Projekt och utveckling på Campus Ljungby

En viktig del av Campus Ljungbys verksamhet är att driva projekt för att utveckla såväl näringsliv som offentlig verksamhet i Kronobergs län.

Campus Ljungby är samverkanspartner till IUC Sverige (Industriella UtvecklingsCentra) och representerar IUC i hela Kronobergs län.

IUC utvecklar Sveriges små och medelstora industriföretag 

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Vi arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter.

Vi är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.

IUC Sverige, läs mer

Fler eftergymnasiala utbildningar i Ljungby

Utvecklingscentrum för servicetekniker 

Utvecklingscentrum för servicetekniker ägs av branschföretagen och driver yrkeshögskoleutbildningen Servicetekniker i fält – mobila arbetsmaskiner. Man har byggt upp ett eget tekniklabb och verkstäder som är anpassade till branschens utbildningar.

IRC Yrkeshögskola

IRC Ljungby (IRC Yrkeshögskola) driver yrkeshögskoleutbildning inom teknikområdet och skräddarsydda uppdragsutbildningar direkt till näringslivet. De har modern teknisk utrustning i egna lokaler som används till de praktiska momenten i de olika utbildningarna.

Utbildningar

Mer information om utbildningarna hittar du på respektive utbildningsanordnares webbplats.

Campus Ljungby

IRC Yrkeshögskola

Utvecklingscentum för servicetekniker

 

Kontakt

    IRC Ljungby / IRC Yrkeshögskola

  • Carina Kronstedt
  • Tel. 0372-78 00 10
  • Mobil: 0703-22 70 26

Kommentera