Tätorter i kommunen

I kommunen finns sju tätorter utanför Ljungby stad. I en tätort bor det minst 200 invånare och det är som mest 200 meter mellan husen. I Ljungby stad var invånarantalet 16 114 personer år 2022.

Agunnaryd

Antalet invånare i Agunnaryd tätort var 224 personer år 2022.

Angelstad

Den ursprungliga bebyggelsen låg runt kyrkan och längs den före detta järnvägen. Flera av husen är från slutet av 1800-talet, då orten fick sin prägel som turistort. Det finns fritidsbebyggelse i Hölminge, kring Bolmstad och i Näglinge. I Angelstad finns förskola, fritidshem och skola F-6. Årskurs 7-9 går eleverna på Kungshögsskolan.

Kommunalt vatten och avlopp finns i Angelstad.

Antalet invånare i Angelstads tätort var 232 st 2022. Arbetspendling är vanlig till Ljungby. I Angelstad finns flera arbetstillfällen, huvudsakligen inom utbildning samt inom jord- och skogsbruk.

Allmänna lokaler finns i form av församlingshem och sockenstuga, Folkets hus och hembygdspark med museum. Vid skolan finns idrottsplats och tennisbana.

Området runt sjön Bolmen är av riksintresse för friluftsliv. Ronamossen och Klockesjömyren nordöst om Angelstad är naturreservat. Byarna Rya, Värset, Ularp, Bolmstad och området kring Angelstads kyrka är uppmärksammat i kommunens kulturmiljöprogram. Det finns flera utflyktsmål, till exempel badplatsen vid sjön Kösen, Bolmens samhälle och Ramsberg.

Kånna

I Kånna är bebyggelsen samlad öster om Lagaån. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande åldrar. Husen har enhetlig utformning med blandade trä- och tegelfasader. Kånna har kommunalt vatten och avlopp.

Antalet invånare i Kånna tätort var 313 st 2022. Arbetspendling är vanlig till Ljungby. I Kånna finns arbetstillfällen huvudsakligen inom tillverkning.

Samlingslokaler finns i form av församlingshem, hembygdsgård, sockenstuga och idrottsföreningens klubbstuga.

En gammal landsvägsbro av stort kulturhistoriskt värde leder fram till samhället. Byn Berghem, gravfälten i Bäck och Kånna högar samt området kring Kånna kyrka uppmärksammas i kommunens kulturmiljöprogram. Det finns flera utflyktsmål till exempel Högarör, ett 3500 gammalt gravröse från bronsåldern.

Lagan 

Den ursprungliga bebyggelsen i Lagans tätort låg runt före detta yllefabriken i Åby, Prästtorp och gamla Åby. Lagan utvecklades sedan vidare genom järnvägens tillkomst och kraftverksbyggen vid Lagaån. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande åldrar. I Lagan finns en dagligvarubutik och drivmedelsstation. I Lagan finns förskola, fritidshem och skola F-9. 

Kommunalt vatten och avlopp finns i Lagan.

Antalet invånare i Lagans tätort var 1 634 personer år 2022. Arbetspendling är vanlig till Ljungby, men även från Ljungby till Lagan. I Lagan finns arbetstillfällen huvudsakligen inom tillverkning. I Lagan finns många företag inom flera branscher bland annat plastföretag.

Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, hembygdsstuga, klubblokaler, IOGT-NTO:s lokal samt missionskyrkans och pingstkyrkans olika möteslokaler. Det finns en 27-håls golfbana, sporthall, utomhusbassäng, fotbollsplaner, tennisbanor, boulebanor samt utegym.

Byarna Hörda, Gässhult, Tykatorp och Yxkullsund omfattas av riksintresse för naturvård. Yxkullsund är dessutom naturreservat. Byarna Fallnaveka, Hörda, Klövaryd, Trotteslöv och Össlöv är av riksintresse för kulturmiljövård. Kvänarps by, Yxkullsunds gård och Lagans yllefabrik uppmärksammas i kommunens kulturmiljöprogram. Det finns flera utflyktsmål, till exempel Lagaån och Huljesjön.

Lidhult 

Den ursprungliga bebyggelsen i Lidhult låg vid kyrkan. Genom järnvägens tillkomst har sedan centrum förskjutits västerut mot före detta järnvägsstationen. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande stil och åldrar. I Lidhult finns en dagligvarubutik med tillgång till drivmedel. På orten finns förskola, fritidshem och skola årskurs F-6. Årskurs 7-9 går eleverna på Kungshögsskolan.

Kommunalt vatten och avlopp finns i Lidhult.

Antalet invånare i Lidhults tätort var 642 personer 2022. Arbetspendling är vanlig till Ljungby och Halmstad, och även från Ljungby och Halmstad till Lidhult. I Lidhult finns arbetstillfällen huvudsakligen inom tillverkning samt inom vård och omsorg.

Samlingslokaler finns i form av församlingshem, sockenrådets stationshus och hembygdspark. I anslutning till skolan finns en idrottsplats. Det finns en sim- och sporthall, biblioteksfilial, fotbollsplaner med belysning, utegym och skjutbana.

Hunnsbergsområdet med Årshultsmyren är ett stort område av riksintresse för naturvård. Lidhultsåsen, Prosteköp och Årshultsmyren är naturreservat. Byn Öxnalt uppmärksammas i kommunens kulturmiljöprogram. Byggnader med särskilt stort kulturvärde är Lidhults Kvarn med mangårdsbyggnad och Tofthults mangårdsbyggnad. Det finns flera utflyktsmål, till exempel badplatsen vid sjön Askaken.

Ryssby

Den ursprungliga bebyggelsen i Ryssby låg runt före detta stationsområdet med hotellet i centrum. Bebyggelsen i tätorten består till största delen av villor i varierande stilar och åldrar. Ryssby finns en dagligvarubutik och en drivmedelsstation. I Ryssby finns förskola, fritidshem och skola för årskurs F-6. I årskurs 7-9 får eleverna sin undervisning på Åbyskolan i Lagan, förutom de elever som bor i den södra delen av församlingen. Dessa undervisas på Astradskolan i Ljungby stad. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell och restaurang.

Kommunalt vatten och avlopp finns i Ryssby.

Antalet invånare i Ryssby tätort var 775 personer 2022. Arbetspendling är vanlig till Alvesta, Ljungby och Vislanda. I Ryssby finns arbetstillfällen huvudsakligen inom utbildning samt inom vård och omsorg. I Ryssby finns flera små företag.

Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, bygdegård, hembygdspark, klubbstuga och bystuga. I Ryssby finns sport- och aktivitetshall, simhall, utegym, fotbollsplaner, padelbana och skjutbana.

Området runt Ryssbysjön och Stensjön är av riksintresse för naturvård liksom byarna Granhult, Långhult och Målaskog. Målaskogsberg är naturreservat. Sällebergs herrgård är sedan 1982 byggnadsminnesmärkt. Fylleskogs säteri, Ryssby garveri, Sunnerå herrgård och Ugglansryd är uppmärksammade i kommunens kulturmiljöprogram. 

Vittaryd 

Den ursprungliga bebyggelsen i Vittaryd låg vid kyrkan. Detta område utgörs idag av flera äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Bebyggelsen i tätorten består till största delen av villor i varierande stilar och åldrar. I Vittaryd finns förskola, fritidshem och skola för årskurs F-6. I årskurs 7-9 går eleverna på Åbyskolan i Lagan.

Kommunalt vatten och avlopp finns i Vittaryd.

Antalet invånare i Vittaryds tätort var 333 personer 2022. Arbetspendling är vanlig både till och från Vittaryd. I Vittaryd finns arbetstillfällen huvudsakligen inom tillverkning.

Samlingslokaler finns i form av församlingshem, hembygdsstuga och klubbstugor. På orten finns idrottsplats och i Feringe finns ett flygfält.

Vidösternområdet utgör riksintresse för friluftsliv. Östra och södra delen av sjön Vidöstern är av riksintresse för naturvård. Kyrkan i Vittaryd och den ursprungliga bebyggelsen av sockencentrum är uppmärksammat i kommunens kulturmiljöprogram. Jonsboda missionshus är en byggnad av särskilt stort kulturvärde. Det finns flera utflyktsmål, till exempel Flyxen, Vidöstern och Vällingasjön.

Kommentera