Kvalitet, statistik och jämförelser

Statistik

Ljungby kommun har 28 304 invånare varav drygt hälften bor i Ljungby stad (2023). Ljungby kommun är med sina 1 748 kvadratkilometer en av de till ytan största kommunerna söder om Stockholm. Sveriges tionde största sjö, Bolmen, ligger delvis i kommunen. I Ljungby finns 178 sjöar och vattendrag. 

Skattesatsen är 33,07% och medelinkomsten 26 000 kronor i månaden (år 2019). Snittpriset för en villa är 1,6 miljoner kronor (år 2019). I Ljungby finns 1687 egenföretagare. Här finns också ett rikt föreningsliv med flera hundra föreningar.

Kommunsiffror från Statistiska centralbyrån

Kommunen som arbetsgivare

Ljungby kommunen är kommunens största arbetsgivare och har ungefär 2 800 anställda. Av de anställda är andelen kvinnor 81,8 procent. Genomsnittsåldern för de anställda är 47 år. De vanligaste yrkena i kommunen är undersköterska, förskollärare och vårdbiträde.

Kvalitet

Här hittar du kommunens egna kvalitetsrapporter men även rapporter gjorda av andra aktörer som granskar kommunens verksamhet. I vänstermenyn hittar du Kvalitet, statistik och jämförelser för de olika delarna av kommunens verksamhet.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

KKiK är en sammanställning av ett 40-tal mätvärden. Ungefär 260 av Sveriges 290 kommuner deltar i sammanställningen. Syftet är att ta fram ett underlag som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat. KKIK består av ett antal nyckeltal inom tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Resultatet av undersökningen ska användas som underlag för en dialog mellan förtroendevalda och medborgare kring kommunens kvalitet.

I Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) kan du se Ljungby kommuns resultat i sin helhet. Koladas webbplats: www.kolada.se/

Vad kostar verksamheten? 

Jämförelser

Det finns mycket officiell statistik om offentliga verksamheter. Här hittar du länkar till jämförelser om den kommunala verksamheten.

Miljöbarometern från Sveriges ekokommuner
Sveriges ekokommuner är ett forum och en mötesplats där kommuner utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel för att arbeta för en hållbar utveckling. 

Trygghetsundersökning
Ljungby kommun gör vartannat år en trygghetsmätning, tillsammans med polisen. 

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen publicerar statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
SKL presenterar olika jämförelser, indikatorer och nyckeltal för att underlätta jämförelser inom kommun och landstingssektorn.

Statistiska centralbyrån (SCB)
Statistik om offentlig ekonomi och mycket annat.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada
I Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för kulturanalys är ansvarigt för den officiella statistiken inom kulturområdet.

Kontakt

    Kvalitetsstrateg

  • Therese Samuelsson
  • Tel. 0372-78 90 93

Kommentera