Biltvätt på gatan - nej tack!

Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje ”fultvätt” som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!

Välj biltvätten istället

Det är lätt att tvätta rätt, välj en biltvätt.  Genom att tvätta din bil i en modern biltvätt så bidrar du till en bättre miljö. I en biltvätt renas vattnet från smutsen och giftiga ämnen så som tungmetaller, kemikalier och olja. Om du väljer biltvätten gör du en stor insats för vår miljö och vårt vatten. Kom ihåg att använda miljömärkta produkter om du tvättar i en gör-det-själv-hall!

Du fultvättar väl inte din bil?

När du tvättar bilen på gatan följer tungmetaller, kemikalier och olja med tvättvattnet ner i våra dagvattenbrunnar och hamnar orenat i naturen. Lagan, Bolmen, Ryssbysjön, Lidhultsån; ja alla våra närmaste sjöar och vattendrag påverkas negativt av den så kallade fultvätten. Varken naturen, fiskar eller badande barn mår bra av dessa utsläpp. Det bör också tilläggas att vatten från kommunens sjöar och vattendrag i många fall används som dricksvatten som ju är det viktigaste vi behöver.

Kommentera