titelbild

Folkhälsa

Folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd, till skillnad från enskilda individers hälsa. Folkhälsa omfattar vilka levnadsförhållanden vi människor har och vilka möjligheter vi har att leva våra liv.

Det övergripande målet för arbetet med folkhälsan är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt viktigt är det att förbättra hälsan för dem som har det sämst och att ge människor större möjlighet att ta ansvar för sina liv. I Ljungby kommun arbetar vi för en kommun fri från våld. 

Gemensam policy

I Kronobergs län har vi en gemensam folkhälsopolicy där alla länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen tillsammans har gjort en gemensam vision för folkhälsan i länet.

Folkhälsoarbetet i Ljungby

Ljungby kommun driver folkhälsoarbetet genom det brottsförebyggande rådet (BRÅL). Anledningen till detta är att vi anser att folkhälsofrågor och brottsförebyggande frågor ligger nära varandra och har många gemensamma beröringspunkter.

Kommentera