titelbild

Krisberedskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera olika typer av kriser.

Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade. Genom god planering och beredskap, både från nationell nivå, till kommunen ner till individen, kan man minska negativa konsekvenser vid kriser. Vi har alla ett gemensamt ansvar att bygga ett robust samhälle som kan stå emot olika typer av kriser och hot.   

Kommentera