Bildarkiv

I bildarkivet finns bilder på politikerna i presidierna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. I bildarkivet finns även bilder på några av kommunens tjänstemän, vissa byggnader och vanligt förekommande logotyper.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

Har du önskemål om andra bilder kontakta någon av kommunikatörerna i Ljungby kommun.

Bilder

Kommunalråd

Det finns tre anställda politiker, två tillhör den politiska majoriteten och ett tillhör oppositionen. De kallas kommunalråd och är ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

 
Foto Namn och kontaktuppgift

Magnus Gunnarsson, (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto.

Ladda ner bild

Magnus Gunnarsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

 

 Carina Bengtsson

Ladda ner bild

Carina Bengtsson (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

 Anne Karlsson

Ladda ner bild

Anne Karlsson (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges presidie

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

Foto Namn och kontaktuppgift

Ann-Charlotte Wiesel

Ladda ner bild

Ann-Charlotte Wiesel (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Lars-Ove Johansson

Ladda ner bild

Lars-Ove Johansson (C)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Janewert Johansson 

Ladda ner bild

Janewert Johansson (S)
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

Nämndernas presidie

Varje nämnd (förutom valnämnden) har elva ledamöter och ett presidie som består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun. När du använder en porträttbild vill vi att du skriver ut fotograf.

FotoNamn och kontaktuppgift
  Barn- och utbildningsnämnden 

Stefan Willfors 

Ladda ner bild

Stefan Willforss (C)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Ladda ner bild

Ulla Hansson

Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande

 Magnus Carlsson

Ladda ner bild

Magnus Carlsson (S)

Barn- och utbildningsnämndens 2:e vice orförande

  Kultur- och fritidsnämnden 

Marcus Walldén

Ladda ner bild

Marcus Walldén (M)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

 

Maryana Frisk-Holst 

Ladda ner bild

Maryana Frisk-Holst (C)

Kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande

 

Matija Rafaj (S)

Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande

  MIljö- och byggnämnden

Kent Danielsson

Ladda ner bild

Kent Danielsson (C)

Miljö- och byggnämndens ordförande

Peter Berg

 Ladda ner bild

Peter Berg (M)

Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande

Caroline Henrysson 

Ladda ner bild

Caroline Henrysson (s)

Miljö- och byggnämndens 2:e vice ordförande

  Socialnämnden
Bo Ederström
Ladda ner bild

Bo Ederström (M)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Anneli Ahlqvist
Ladda ner bild

Anneli Ahlqvist (C)

Socialnämndens 1:e vice ordförande

Håkan Bengtsson
Ladda ner bild

Håkan Bengtsson

Socialnämndens 2:e vice ordförande

   Teknisk nämnd

 Karl-Gustav Sundgren
Ladda ner bild

Karl-Gustav Sundgren (C)

Tekniska nämndens ordförande

 Krister Lundin
Ladda ner bild

Krister Lundin (M)

Tekniska nämndens 1:e vice ordförande

 Conny Simonsson
Ladda ner bild

Conny Simonsson (S)

Tekniska nämndens 2:e vice ordförande

Kontakt

Kommentera