Bildarkiv

I bildarkivet finns bilder på politikerna i presidierna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Det finns även bilder på några av kommunens tjänstepersoner, vissa byggnader och vanligt förekommande logotyper.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

Är du i behov av denna sortens bilder eller har önskemål på andra bilder är du välkommen att ta kontakt med kommunens kommunikationsavdelning. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt

    Räddningscentralen

  • Tel. 0102-51 19 70

Kommentera