Bildarkiv

I bildarkivet finns bilder på politikerna i presidierna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. I bildarkivet finns även bilder på några av kommunens tjänstemän, vissa byggnader och vanligt förekommande logotyper.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

Har du önskemål om andra bilder kontakta någon av kommunikatörerna i Ljungby kommun.

Bilder

Kommunalråd

Det finns tre anställda politiker, två tillhör den politiska majoriteten och ett tillhör oppositionen. De kallas kommunalråd och är ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

 
Foto Namn och kontaktuppgift

Magnus Gunnarsson, (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto.

Ladda ner bild

Magnus Gunnarsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

 

 Lars-Ove Johansson

Ladda ner bild

Lars-Ove Johansson(C)
Kommunstyrelsens vice ordförande

 Anne Karlsson

Ladda ner bild

Anne Karlsson (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges presidium

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

Foto Namn och kontaktuppgift

 

 

Bengt carlsson

Ladda ner bild

Bengt Carlsson (KD)
Kommunfullmäktiges vice ordförande

Pia Johansson 

Ladda ner bild

Pia Johansson (S)
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

Nämndernas presidium

Varje nämnd (förutom valnämnden) har elva ledamöter och ett presidium som består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun. När du använder en porträttbild vill vi att du skriver ut fotograf.

FotoNamn och kontaktuppgift
  Barn- och utbildningsnämnden 

Marcus Walldén 

Ladda ner bild

Marcus Walldén (M)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

 

Jan-Erik Andersson (C)

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande

 Magnus Carlsson

Ladda ner bild

Magnus Carlsson (S)

Barn- och utbildningsnämndens 2:e vice orförande

  Kultur- och fritidsnämnden 

Ulla Hansson

Ladda ner bild

Ulla Hansson (M)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

 

Rut Björkström 

Ladda ner bild

Rut Björkström (KD)

Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande

 Matija Rafaj

 

 

 

 

Ladda ner bild

Matija Rafaj (S)

Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande

  MIljö- och byggnämnden

Kent Danielsson

Ladda ner bild

Kent Danielsson (C)

Miljö- och byggnämndens ordförande

Frederik Svärd

 Ladda ner bild

Frederik Svärd (M)

Miljö- och byggnämndens vice ordförande

Caroline Holmqvist Henrysson 

Ladda ner bild

Caroline Henrysson (s)

Miljö- och byggnämndens 2:e vice ordförande

  Socialnämnden
Bo Ederström
Ladda ner bild

Bo Ederström (M)

Socialnämndens ordförande

Anneli Ahlqvist
Ladda ner bild

Anneli Ahlqvist (C)

Socialnämndens vice ordförande

Håkan Bengtsson
Ladda ner bild

Håkan Bengtsson

Socialnämndens 2:e vice ordförande

   Teknisk nämnd

 Lars-Ove Johansson
Ladda ner bild

Lars-Ove Johansson (C)

Tekniska nämndens ordförande

 Gunilla Åström
Ladda ner bild

Gunilla Åström (M)

Tekniska nämndens vice ordförande

 Gun Lindell
Ladda ner bild

Gun Lindell (S)

Tekniska nämndens 2:e vice ordförande

Kontakt

    Växel och reception

  • Tel. 0372-78 90 00

    Räddningscentralen

  • Tel. 0102-51 19 70

Kommentera