Bildarkiv

I bildarkivet finns bilder på politikerna i presidierna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. I bildarkivet finns även bilder på några av kommunens tjänstemän, vissa byggnader och vanligt förekommande logotyper.

Ljungby kommun äger upphovsrätten till alla bilder och fotografier i bildarkivet. Bilderna i arkivet är fria att använda för massmedia i artiklar om Ljungby kommun.

Har du önskemål om andra bilder kontakta någon av kommunikatörerna i Ljungby kommun.

Bilder

Kontakt

    Växel och reception

  • Tel. 0372-78 90 00

    Räddningscentralen

  • Tel. 0102-51 19 70

Kommentera