Öppen förskola

Den öppna förskolan är en mötesplats för familjer där det finns en utbildad pedagog. Det är en social mötesplats där du kan bolla dina tankar och funderingar med andra i samma situation, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Samtidigt får ditt/dina barn träffa andra barn.

Den pedagogiska verksamheten på öppna förskolan består till exempel av olika former av skapande samt sång- och sagostunder. På en öppen förskola är det föräldrarna som har ansvaret för sina barn.

Öppna förskolan är också en viktig informations- och utbildningskanal för föräldrar. Dels information från personalen och dels från inbjudna gäster och föreläsare. Det finns två öppna förskolor i Ljungby kommun, en i Lagan och en i Ljungby. 

Familjecentral

Den öppna förskolan ingår i en familjecentral där det också finns barnavårdscentral (BVC) och socialtjänst. På en familjecentral fungerar öppna förskolan också som ett väntrum när du ska gå med ditt barn till barnavårdscentralen. Där anordnas också föräldragrupper. Mer information om familjecentralen.

Kommentera