Misstänkt matförgiftning

Allmänheten kan vända sig till miljö- och byggförvaltningen med klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar efter att ha fått dålig mat på restaurang eller från butik.

Om du tror att du har blivit matförgiftad på restaurang eller av mat som du har köpt i Ljungby kommun ska du anmäla det både till verksamheten och till kommunens team, livsmedel och hälsoskydd. Ju snabbare du anmäler, desto lättare blir det att utreda orsaken och eventuellt förhindra att fler smittas. I en utredning kontrolleras att den aktuella verksamheten tar sitt ansvar för att maten är säker att äta.

Innan du anmäler

Innan du anmäler till oss, tänk gärna igenom och förbered svar på frågorna nedan. Ju mer information vi har, desto lättare är det att utreda.

  • Var köpte du maten eller var åt du den? För att kunna göra en utredning behöver miljöavdelningen namn och adress på butiken eller restaurangen.
  • Vad bestod måltiden av (inklusive dryck)?
  • När åt du maten (datum och klockslag)?
  • Deltog fler i måltiden? Hur många?
  • Åt alla samma mat?
  • Hur många blev sjuka?
  • När blev du sjuk, vilka symptom hade du och hur länge varade symptomen?
  • Vad åt du mer under det dygn du blev sjuk?
  • Har du någon allergi eller överkänslighet?
  • Äter du någon särskild kost, till exempel vegetariskt eller vegankost?

Använd vår e-tjänst för att anmäla om du tror att du blivit matförgiftad

Till e-tjänsten: Anmälan om misstänkt matförgiftning

Du får självklart vara anonym, men det underlättar för oss om vi kan ta kontakt med dig om det uppstår frågor. Blev fler personer sjuka? Uppmana gärna de andra att göra en egen anmälan.

Kontakt

Kommentera