Vattenmätare

Alla fastigheter som är kopplade till det kommunala vattenledningssystemet har en vattenmätare. Den visar hur mycket vatten som förbrukas, och sitter på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan.

Det är viktigt att du som fastighetsägare vet var vattenmätaren sitter. Vid en vattenläcka inne i fastigheten kan vattnet stängas av med ventilen vid vattenmätaren. Kontrollera gärna ventilen någon gång per år för att se att den går att stänga av om behovet skulle uppstå.

Vattenmätarens plats

Det finns krav på hur en mätarplats i en fastighet ska utformas.Tänk på att det ska: 

 • Vara plusgrader året om, så vattenmätaren inte fryser sönder  
 • Tåla spill och läckage av vatten på golv och väggar
 • Finnas belysning
 • Gärna finnas ett avlopp i golvet
 • Mätaren ska vara lätt att komma åt
 • Mätaren ska sitta på en godkänd konsol 

Vattenavläsning

För att du ska få en faktura som stämmer överens med förbrukningen ska du regelbundet läsa av din vattenmätare. En gång om året skickar vi ett avläsningskort hem till dig. När du får det ska du läsa av din vattenmätare och registrera mätarställningen enligt instruktionerna. 

Fastighetsinnehavare med kommunalt vatten i Ljungby tätort får sitt avläsningskort under våren varje år. Under hösten varje år skickas ett avläsningskort hem till fastighetsinnehavare med kommunalt vatten i:

 • Agunnaryd 
 • Angelstad
 • Bolmsö
 • Dörarp
 • Hamneda
 • Kånna
 • Lagan
 • Lidhult
 • Ryssby
 • Skeen
 • Södra Ljunga
 • Torpa
 • Vittaryd

Skulle du inte få ett avläsningskort eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Byte var tionde år

För att vattenmätaren ska visa korrekta värden byter kommunens tekniska förvaltning ut din vattenmätare ungefär var tionde år. När det blir dags för byte kommer du att få ett brev med en tid när vi kommer hem till dig. 

Ett visst utrymme kring vattenmätaren måste finnas för att servicepersonal ska kunna göra mätaravläsningar och mätarbyten. Se över utrymmet vid vattenmätaren så det är fritt inför vårt besök!

 

Kommentera