Asbest

Asbest är helt förbjudet att använda i Sverige sedan 1982. Asbest kan finnas i byggnader uppförda eller renoverade före detta år.

När man bearbetar eller river material som innehåller asbest lösgörs fibrer. Fibrerna är farliga att inandas. De kan påverka lungorna och ge upphov till cancer.

Var finns asbest? 

Asbest kan förekomma i bland annat isolering, fyllmedel, armering, mjukfog, brandskydd och bullerdämpning. Det återfinns runt rör, i ventilationsanläggningar, i kakelfix, kakelfog samt i golvmattor, golvplattor och i det lim som används till golvmattor. Det förekommer också som arbetscement, det som normalt kallas eternit. Användningsområde för eternit är normalt skivor för tak, väggbeklädnad både inomhus och utomshus.

Det är byggherrens och fastighetsägarens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden inför renovering, ombyggnation och rivning samt se till att denna hanteras korrekt.

Provtagning om man är osäker

Om man misstänker asbest i byggmaterial men inte säkert vet så bör man provta och skicka iväg byggmaterialet för analys. Ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium. Gäller det en golvmatta brukar golvfirmor eller liknande kunna vara behjälpliga.

Hantering av asbest

Det som nämns här gäller inte vid yrkesmässig hantering av asbest. Anställs en person att sanera/arbeta med asbest gäller hårda krav på utrustning och skyddskläder. Arbetet ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket innan det påbörjas. Kontakta Arbetsmiljöverket för information om vad som gäller vid yrkesmässig hantering av asbest.
Arbetsmiljöverkets information om yrkesmässig hantering av asbest.

Det är viktigt att hantera asbest korrekt vid rivning, paketering och transport för att minimera hälsoskador. Det bästa är att själv undvika att hantera asbest och istället anlita en firma. Väljer du ändå att sanera asbesten själv bör du tänka på följande:

  • Asbestplattor (eternit) ska plockas ner så hela som möjligt. 
  • Använd halvmask med P3 filter, saneringsoverall med huva och tätslutande handskar vid hantering. 
  • Vid behov vattna materialet för att undvika damning. Undvik högtrycksspolning eftersom den starka strålen kan göra att asbestfibrer sprids. Tänk på att grannar runtom inte ska utsättas för asbestdamm.
  • Asbestavfallet ska samlas upp i täta förpackningar som försluts och märks med texten ”asbest”.

Asbest är farligt avfall och ska lämnas till godkänd mottagare. Återvinningscentralen Bredemad kan ta emot asbestavfall från privatpersoner. Kontakta Bredemad i förväg om du ska lämna asbest.

Kontakt

Kommentera