titelbild

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare.

Sammanträdesdagar 2022 

 • 26 januari 
 • 2 mars
 • 23 mars 
 • 20 april
 • 25 maj 
 • 22 juni 
 • 24 augusti 
 • 21 september 
 • 19 oktober 
 • 23 november 
 • 14 december 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare och kontaktuppgifter hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontaktpolitiker

Alla nämndens verksamheter har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitiker utses för varje mandatperiod.

Kontakt

Kommentera