titelbild

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare.

Nämnden ansvarar också för LSS-insatser för barn och ungdomar under 18 år. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sammanträdesdagar 2020 

26 februari 
25 mars 
29 april 
27 maj 
17 juni 
26 augusti 
30 september 
21 oktober 
25 november 
16 december 

 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontaktpolitiker

Alla nämndens verksamheter har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitiker utses för varje mandatperiod.

.

Kontakt

Kommentera