titelbild

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare.

Nämnden ansvarar också för LSS-insatser för barn och ungdomar under 18 år. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sammanträdesdagar 2021 

 • 27 januari
 • 24 februari 
 • 24 mars 
 • 5 maj
 • 26 maj 
 • 23 juni 
 • 25 augusti 
 • 22 september 
 • 20 oktober 
 • 17 november 
 • 15 december 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontaktpolitiker

Alla nämndens verksamheter har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitiker utses för varje mandatperiod.

Kontakt

Kommentera