titelbild

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, anpassad kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare.

Sammanträdesdagar 2023

 • 25 januari
 • 1 mars 
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj 
 • 21 juni 
 • 23 augusti 
 • 20 september 
 • 18 oktober 
 • 22 november 
 • 20 december 

Sammanträdesdagar 2024

 • 1 februari
 • 29 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj 
 • 20 juni 
 • 22 augusti 
 • 19 september 
 • 17 oktober 
 • 21 november 
 • 19 december 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare och kontaktuppgifter hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontaktpolitiker

Alla nämndens verksamheter har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitiker utses för varje mandatperiod.

Kontakt

Kommentera