titelbild

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare.

Nämnden ansvarar också för LSS-insatser för barn och ungdomar under 18 år. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sammanträdesdagar 2019

23 januari
13 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontaktpolitiker

Alla nämndens verksamheter har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitiker utses för varje mandatperiod.

.

Kontakt

Kommentera