titelbild

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare.

Sammanträdesdagar 2023

 • 25 januari
 • 1 mars 
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj 
 • 21 juni 
 • 23 augusti 
 • 20 september 
 • 18 oktober 
 • 22 november 
 • 20 december 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare och kontaktuppgifter hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontaktpolitiker

Alla nämndens verksamheter har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitiker utses för varje mandatperiod.

Kontakt

Kommentera