titelbild

Cykla i naturen

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Anpassa cyklingen efter naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att:

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
  • anpassa körsätt efter underlag
  • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde. Var dock uppmärksam på att cykling i bland annat motionsspår kan vara förbjuden. Lokal information finns ofta på informationsskyltar invid berörda motionsspår.

Återkommande cykling på samma plats eller cykling i grupp

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan skada marken.

Kommun och polis kan reglera

Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder. Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket "Cykelåkning förbjuden" visar var du inte får cykla. Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder. På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. 

Eldrivna cyklar, rullstolar och permobiler

Allemansrätten gäller alla. Om du behöver använda dig av en eldriven rullstol, eller en permobil, eller annat hjälpmedel får du givetvis använda den. Däremot gäller allemansrätten inte motordrivna cyklar och andra motordrivna fordon.

Elrullstolar och permobiler

Rullstolar, precis som cyklar och hästar, skadar lättare känslig mark än vad vandring till fots gör. Undvik därför blöta och mjuka marker. Använd vägar och leder istället.

Fyrhjulingar och andra terrängfordon

Den som behöver till exempel en 4-hjuling, för att komma ut, måste ha dispens från terrängkörningslagen. Ansök om dispens hos länsstyrelsen. De behöver en kopia av ett läkarutlåtande för att behandla dispensen, med angivande av de särskilda skäl som åberopas för körningen.

Olika typer av motordrivna cyklar

Allemansrätten ger oss en möjlighet att ta oss fram på många olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att man inte använder ett fordon med motor. Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor, men inte på stigar eller fritt i terrängen, där går det däremot bra att åka med vanlig cykel.

Kommentera