Insatser för arbetssökande

Hjälp till dig som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden

Ljungby kommun kan stötta dig som av olika anledningar har svårt att själv hitta din väg ut i arbetslivet.

Vi vänder oss till dig som är 16–64 år och som har försörjningsstöd och är i behov av kompetenshöjande insatser.

För att få detta stöd behöver du prata med din handläggare på försörjningsstöd som sen kan göra en anvisning till oss. Vi kommer att upprätta en gemensam plan tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar och önskemål. Planen ska förhoppningsvis leda dig mot arbetsmarknaden eller studier.

Vi arbetar också tillsammans med gymnasieskolan kring ungdomar som avslutat sina studier i förtid, det vill säga inte har någon gymnasieexamen.

Vi kan erbjuda: 

  • Kartläggning
  • Vägledande och motiverande samtal
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Studiebesök
  • Hälsofrämjande insatser
  • Arbetsträning och praktikplatser
  • Subventionerade anställningar
  • Stöd i kontakt med olika myndigheter

Besöksadress

Våra lokaler finns på Vislandavägen 1 i Ljungby. Vi som jobbar här är samordnare, koordinatorer, handledare och arbetsledare. 

Ung utan gymnasieexamen eller jobb

Det finns massor av olika vägar att ta om man vill utbilda sig eller komma ut i arbetslivet. Ta kontakt med någon av oss som jobbar som jobbkoordinator/KAA-samordnare så kan vi guida dig bland de alternativ som finns för just dig. 

Har du fått brev hem från KAA-samordnaren?

Kommunen har ett ansvar (kommunernas aktivitetsansvar, KAA) att skapa sysselsättning för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar. Jenny Dahlqvist jobbar med detta i Ljungby. Om du har fått ett brev från henne så svara gärna - även om du inte vill ha hjälp.

Projekt vi driver 

Tegelbruket stadsodling

Tillsammans med Slussen i Lagan och Sunnerbo samordningsförbund har Ljungby kommun en stadsodling i Ljungby. Ett syfte är att erbjuda arbetsträning för invånare i Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner. Inom odling finns många olika arbetsträningsuppgifter. 

Läs mer om Tegelbruket på Sunnerbo samordningsförbunds webbplats. 

Kontakt

EU-flagga
Projekt Fasetten finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Kommentera