Insatser för arbetssökande

Stöd för dig som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden

Ljungby kommun kan stötta dig som är 16-64 år och har svårt att nå ut på arbetsmarknaden på egen hand och som har ekonomiskt bistånd från socialtjänsten eller som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

Om du har ekonomiskt bistånd är det din socialsekreterare som gör en bedömning om huruvida vi är rätt insats för dig. 

Vi kan erbjuda: 

  • Arbetsmarknadskunskap
  • Arbetsträning och praktikplatser
  • Hälsofrämjande insatser
  • Studiebesök på utbildningar, arbetsplatser med mera. 

Besöksadress

Vi som kan hjälpa dig tillhör arbetsmarknadsenheten (AME). Våra lokaler finns på Vislandavägen 1 i Ljungby. Vi som jobbar här är samordnare, koordinatorer, handledare och arbetsledare. 

Är du 16-20 år och utan gymnasieexamen eller jobb? 

Om du är 16-20 år och har hoppat av skolan, aldrig påbörjat gymnasiet eller suttit hemma länge så kan vi hjälpa dig komma igång för att nå dina mål med arbete eller studier. Hör av dig till oss!

Detta är en del av kommunernas aktivitetsansvar, KAA, som innebär att vi har ett ansvar för att skapa sysselsättning för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar.

Kontakta (KAA-samordnare) Jenny Dahlqvist.

Aktuella projekt 

Tegelbruket stadsodling

Tillsammans med Slussen i Lagan och Sunnerbo samordningsförbund har Ljungby kommun en stadsodling i Ljungby. Ett syfte är att erbjuda arbetsträning med olika arbetsuppgifter inom odling för invånare i Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner. 

Läs mer om Tegelbruket på Sunnerbo samordningsförbunds webbplats. 

Kontakta projektledare Zsuzsanna Orosz för mer information: 

Samstart- unga med funktionsnedsättning

Läs mer om Samstart på Arbetsförmedlingens webbplats 

Kontakta Jenny Dahlqvist för mer information.

Samsteg - arbetsförberedande insats för dig som behöver hjälp och stöd för att komma vidare i din rehabilitering mot arbete och studier.

Läs mer om SamSteg på Sunnerbo Samordningsförbunds webbplats

Kontakta Therese Karlsson för mer information.

Kontakt

Arbetsmarknadsenhetens lokaler
Här hittar du oss, välkommen!
Personalen på arbetsmarknadsenheten
EU-flagga
Vi driver projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF).

Kommentera