titelbild

Lokala naturvårdsprojekt

Ljungby kommun arbetar hela tiden med olika naturvårdsprojekt. Både kommunen, ideella föreningar och privatpersoner kan driva lokala naturvårdsprojekt.

Lokala naturvårdsinsatsen (LONA)

LONA-bidrag är ett statligt bidrag som syftar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang. Tanken är att det ska bidra till att fler ska ta initiativ inom naturvård. 

Idag finns det tre olika bidragsområden inom LONA. Det är bidragsmöjligheterna som skiljer de olika LONA områdena åt.

 • Ordinarie LONA
  Kan beviljas bidrag upp till 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna.
 • LONA våtmark
  Kan beviljas bidrag upp till 90 % av de bidragsberättigade kostnaderna.
 • LONA pollineringsprojekt (*2020–2022)
  Kan beviljas bidrag upp till 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna.
  *Observera att LONA pollineringsprojekt är en särskild satsning inom LONA som kan sökas bidrag för under perioden 2020–2022.

Övriga kostnader som inte finansieras av bidrag finansieras av projektets initiativtagare.

Vill du veta mer om Lokala naturvårdssatsningen och vilken typ av projekt som kan sökas bidrag för?
Läs mer på LONA – Lokala naturvårdssatsningen (naturvardsverket.se)

Ansökan om bidrag

Det är kommunen som samordnar ansökningar om bidrag till lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. Men olika aktörer kan initiera och därmed driva projekt, exempelvis föreningar eller privatpersoner.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska få bidrag och i vilken omfattning ett projekt ska få bidrag. Ansökan om LONA-bidrag ska vara inlämnad senast den 1 december varje år.

Har du en projektidé? Kontakta kommunens LONA-samordnare i god tid. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakt.

På dessa sidor kan du läsa sammanfattningar av naturvårdsprojekt som håller på just nu i Ljungby kommun.

Reglerna kring projekten är att:

 • Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som kommuner ska få pengar till.
 • Naturvårdsverket betalar hälften och kommunen betalar själv hälften av kostnaden för varje projekt.
logga-lona

Kontakt

Kommentera