Intensivt arbete för budget i balans på grund av stort underskott

En första prognos för socialnämnden visar att nämnden har ett underskott på -47,9 miljoner för verksamhetsåret 2019. Målet är en budget i balans.

Aktuella nyheter


Första analysen klar: För mycket felsorterat i gröna påsarna

Införandet av matavfallssortering har flutit på bra. Men de första kontrollerna visar att de gröna påsarna innehåller för mycket annat än matavfall. Bland annat slängs förpackningar med mat i.


Ny omgång för sjuksköterskeutbildningen i Ljungby

Nu startar en ny sökomgång till sjuksköterskeutbildningen i Ljungby. Du kan ansöka mellan den 15 mars och 15 april inför höstterminen 2019.


Nya skolan och idrottshallen växer fram

Just nu pågår arbete med att resa stommen till idrottshallen som kommer att bli kommunens största. Om ungefär ett år står den och nya Hjortsbergskolan färdiga för hopp och lek.