Torkan ger kris i livsmedelsproduktionen

Det har varit ovanligt varmt och torrt i en lång period, något som gett en svår situation för lantbrukare. Ljungby kommun har träffat Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att stämma av situationen och samordna vilka insatser som kan göras.

Aktuella nyheter


Utökat eldningsförbud i länet

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Kronobergs län från den 20 juli. Extremt stor brandrisk råder i skog och mark.


Bekräftad algblomning i Bolmen

Ljungby kommun har via felanmälningar från allmänheten fått bekräftat att det finns algblomning på olika platser i Bolmen. De platser där man hittills sett algblomning är Mjälen, Löckna och ute på vattnet vid Tannåker. Anmälningarna visar på att algblomningen är spridd. Med det varma vädret ökar risken för att detta fenomen håller i sig ett tag till och att det blossar upp på fler ställen.


Behöver du gräs som foder åt dina djur?

Bristen på djurfoder är akut. Vi har fått in förslag från flera invånare och vill såklart gärna hjälpa till. Därför erbjuder Ljungby kommun nu lantbrukare och djurägare att klippa kommunala gräsytor och använda gräset som foder.