Prenumerationer

Här kan du registrera dig för prenumeration av "nyheter" och "beslut i korthet" från Ljungby kommuns webbplats via e-post. "Beslut i korthet" är våra sammanfattningar av protokoll för fullmäktige och nämnder.

Din e-postadress sparas hos Ljungby kommun fram till dess du avslutar din prenumeration.

Om du vill prenumerera på pressmeddelanden kan du använda vårt RSS-flöde. Kontakta webbredaktionen om du har frågor.

Kontakta oss