Prenumerationer

Här kan du registrera dig för prenumeration av nyheter från Ljungby kommuns webbplats via e-post. 

Din e-postadress sparas hos Ljungby kommun fram till dess du avslutar din prenumeration.

Du kan också få tillgång till de publicerade nyheterna vis RSS. 
https://www.ljungby.se/sv/rss-floden/rss/

 

Kontakta oss