Lotteritillstånd

Enligt spellagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. För att en förening ska kunna ansöka om lotteritillstånd samt registrera lotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. Ansökan om registrering görs hos Ljungby kommun. All annan tillståndgivning görs hos Spelinspektionen.

Söka ett lotteritillstånd

Föreningens styrelse ska besluta om att ett lotteri ska anordnas. Kopia på styrelseprotokollet ska bifogas vid ansökan. Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå i styrelseprotokoll vem det är och personens kontaktuppgifter.

Vilken typ av lotteri som föreningen ska anordna ska också framgå i styrelseprotokollet - tillfälligt eller ett femårigt. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde.

Ansök om lotteritillstånd

Ansökan gör föreningen på blankett som du hittar längre ner på sidan.

Skicka ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, 341 83 Ljungby.

Avgifter och slutredovisning

Lotteritillståndet gäller i fem år och kostar 300 kronor som faktureras föreningen.

Kontrollavgiften för föreningen är 3% av den totala lotteriinkomsten för varje redovisat lotteri, max 2 000 kronor per lotteri. Kontrollavgiften faktureras efter att lotteriet har redovisats av lotterikontrollanten.

Redovisningsblankett finns längre ner på den här webbsidan.
Lotterikontrollanten skickar redovisningen till kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, 341 83 Ljungby

Kontakt

Kommentera