titelbild

Tillfällig övernattning

Skolor, idrottshallar, förskolor och liknande lokaler används ibland vid tillfällig övernattning.

Sovande personer innebär en mer komplicerad utrymningssituation än när personerna är vakna. För att förbättra brandskyddet måste det därför kompenseras med bra planering och goda rutiner. Därför behöver du anmäla att lokalerna tillfälligt används för övernattning.

Detta gäller vid tillfällig övernattning

För att övernatta i lokaler som normalt inte används som övernattningslokaler måste du:

  • Följa ordningsreglerna (se pdf nedan)
  • Göra en anmälan via e-tjänst till räddningstjänsten senast en vecka innan övernattningen äger rum.
  • Kontrollera er ansvarsförsäkring innan övernattningen.

Anmäl via e-tjänst

Till e-tjänst: Anmäl tillfällig övernattning

Kontakt

    Räddningstjänsten Ljungby

  • Vakthavande befäl
  • Tel. 0372-78 91 75

Kommentera