Badvatten

Skötsel och tillsyn av de kommunala badplatserna ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för men sköts i flera fall av ideella föreningar och privatpersoner. Vi tar regelbundet prover på badvattnet under sommarhalvåret för att kontrollera bakteriehalten.

Algblomning

Om du ser tecken på algblomning eller upplever hälsobesvär efter att ha badat vid någon av de kommunala badplatserna vill vi gärna att du meddelar oss det. Här kan du göra en felanmälan.

Så här ser algblomning ut

Ytvattnet färgas i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt. Allt grumligt vatten är dock inte algblomning. 

Vad ska man göra vid algblomning?

Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning. Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning. Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten. 
På 1177 kan du läsa om symptom vid kontakt med algblomning

Badplatser som kontrolleras

De kommunala badplatser som kontrolleras är Bolmen (Bolmens, Bolmsö, Mjälens, Odensjös, Skeens och Tannåker badplats), Bräkentorpasjön, Agunnarydsjön, Kösen, Flyxen, Mäen, Boasjön, Vidöstern, Ryssbysjön, Exen, Tuvesjön, Askaken och Össjöasjön.

Bassängbaden i Ljungby och Lagan kontrolleras också.

Provtagning av vatten vid badplatser

Proverna som tas är värden på E.coli och intestinala enterokocker och vattnets temperatur. Detta gör vi enligt vägledning för badvatten från Havs & Vatten myndighetens direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten). När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som: Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt som badvatten.

Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Det kan till exempel bero på att det finns mycket fåglar i vattnet eller på skiftningar i vädret.

Vattenkvalitén varierar alltid och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov. Visar också prov nummer två på otjänligt vatten kan det bli badförbud.

Kommentera