Ekonomiskt stöd

Har du hamnat i en situation där du har svårt att klara din ekonomi? Då kan du få ekonomisk rådgivning hos vår budget- och skuldrådgivare. Du kan även ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Budget- och skuldrådgivning

Om du behöver råd när din ekonomi behöver förändras kan du få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Dödsboanmälan

När en person dör, ska alltid en bouppteckning göras. Bouppteckningen kan ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs av socialnämnden.

Försörjningsstöd

Har du inte pengar så att du klarar det dagliga livet kan du ansöka om försörjningsstöd (även kallat ekonomiskt bistånd).

Kommentera