titelbild

Val av hemtjänstutförare

Du som är beviljad hemtjänst kan i vissa delar av kommunen välja vilken utförare du vill ha. Du kan välja mellan kommunens hemtjänst eller något av de privata företag som finns. Vår kommunala hemtjänst finns i hela kommunen som geografiskt område. Privata företag finns i vissa delar av kommunen.

De privata hemtjänstutförarna arbetar på uppdrag av kommunen och är godkända av kommunen. De följer de krav som kommunen har satt upp och det är samma krav som kommunen har på sin egen hemtjänst. Genom möjligheten att välja utförare kommer kvaliteten i fokus och eftersom de är godkända av kommunen kan du vara trygg med att de håller samma kvalitet som kommunen.

Att välja och byta utförare 

Du gör ditt val i samband med att du beviljas hemtjänstinsatser och får då information om de olika utförarna av din biståndshandläggare. Biståndshandläggarna är objektiva och sakliga och tar inte parti för eller emot någon av utförarna.

Du kan endast välja utförare av hemtjänstinsatser, inte specifikt vilken personal som kommer hem till dig.

Du behöver inte göra ett aktivt val om du inte vill. Om du inte väljer får du hemtjänst från Ljungby kommun. 

Om du vill byta utförare

Du kan när som helst byta utförare genom att kontakta sektionschef för ditt hemtjänstområde, även om du redan valt en gång. Du behöver inte ange något skäl till att du vill byta. 

Var finns hemtjänstföretagen?

Företagen väljer själva vilka geografiska områden inom kommunen som de vill arbeta i och sätter ett tak för hur många timmar som de har möjlighet att arbeta. Inom de områden de valt måste de ta emot alla som väljer dem så länge som de har tid kvar.

Den ekonomiska ersättningen som utförarna får är högre på landet eftersom restiderna är längre. Därmed hoppas vi att du som bor på landet får precis samma valmöjligheter som de som bor i tätorterna.

Vilka områden som utförarna finns på kan ändras från år till år. 

Ljungby kommuns hemtjänst kan du välja oavsett var i kommunen du bor. I dagsläget finns privata hemtjänstutförare endast i vissa delar av kommunen. 

Läs mer om varje utförare via länkarna här under. 

Jämföra hemtjänstutförare

För att du ska få en överblick över hemtjänstutförarna som finns i vår kommun så presenterar de sig med liknande upplägg under varje logotyp här under. 

De som finns i Ljungby kommun är

  • Ljungby kommuns hemtjänst
  • Linné hemvård
  • Sjöriket

Du kan också jämföra hemtjänstutförare via Socialstyrelsens verktyg Äldreguiden. 

Avgiften är alltid samma

Den avgift som du betalar för hemtjänsten är samma oavsett vilken utförare du väljer. Det är kommunen som skickar räkningen till dig.

Tilläggstjänster hos de privata utförarna

De privata företagen kan erbjuda dig hjälp utöver det som ingår i den ordinarie hemtjänsten. Har ett privat företag till exempel tilläggstjänsten snöskottning kan du köpa tjänsten av dem. Då betalar du tilläggstjänsten till företaget. Det är viktigt att du vet vad som ingår i det du får från kommunen och vad som inte ingår. När du betalar för tilläggstjänsterna har du möjlighet att göra RUT-avdrag.

Hemtjänstutförare i Ljungby kommun:

Kommentera