titelbild

Val av hemtjänstutförare

Du som är beviljad hemtjänst kan att välja vilken utförare du vill ha. Du kan välja om du vill ha kommunens hemtjänst eller något privat företag som hemtjänstutförare.

Du som har blivit beviljad hemtjänst har möjlighet att välja mellan olika utförare. De olika utförarna är godkända av Ljungby kommun och du kan därför vara säker på att de lever upp till kommunens krav på god kvalitet.

De privata företagen arbetar på uppdrag av kommunen enligt krav som kommunen har satt upp, samma krav som kommunen har på sin egen hemtjänst. Genom möjligheten att välja utförare kommer kvaliteten i fokus. Varje utförare vill vara så bra som möjligt för att du ska välja just den.

Välja och byta utförare 

I samband med att du beviljas hemtjänst får du information om de olika utförarna av din handläggare. Handläggarna är objektiva och sakliga och tar inte parti för eller emot någon av utförarna.

Du kan endast välja utförare av hemtjänstinsatser, inte vilken personal som kommer hem till dig.

Du behöver inte göra ett aktivt val om du inte vill. Om du inte väljer får du hemtjänst från Ljungby kommun. 

Om du vill byta utförare

Du kan när som helst byta utförare genom att kontakta sektionschef för ditt hemtjänstområde, även om du redan valt en gång. Du behöver inte ange något skäl till att du vill byta. 

Utförare att välja mellan

Företagen väljer vilka geografiska områden inom kommunen som de vill arbeta i och ett tak för hur många timmar som de har möjlighet att arbeta. Inom de områdena måste de säga ja till alla som väljer dem så länge som de har tid kvar.

Den ekonomiska ersättningen som utförarna får är högre på landet eftersom restiderna är längre. Därmed hoppas vi att du som bor på landet får precis samma valmöjligheter som de i tätorterna. Vilka områden som utförarna finns på kan ändras från år till år. 

Avgiften är alltid samma

Den avgift som du betalar för hemtjänsten är samma oavsett vilken utförare du väljer. Kommunen skickar räkningen till dig.

Tilläggstjänster hos de privata utförarna

De privata företagen kan erbjuda dig hjälp utöver det som ingår i den ordinarie hemtjänsten. Har ett privat företag tilläggstjänsten snöskottning kan du köpa tjänsten av dem. Då betalar du tilläggstjänsten till företaget. Det är viktigt att du vet vad som ingår i det du får från kommunen och vad som inte ingår. När du betalar för tilläggstjänsterna har du möjlighet att göra RUT-avdrag.

Kommentera