titelbild

Val av hemtjänstutförare

Det är möjligt för dig som är beviljad hemtjänst att välja vilken utförare du vill ha. Du kan välja om du vill ha kommunens hemtjänst eller något privat företag som hemtjänstutförare.

De privata företagen arbetar på uppdrag av kommunen enligt krav som kommunen har satt upp, samma krav som kommunen har på sin egen hemtjänst. Genom möjligheten att välja utförare kommer kvaliteten i fokus. Varje utförare vill vara så bra som möjligt för att du ska välja just den.

Välja och byta utförare 

I samband med att du beviljas hemtjänst får du information om de olika utförarna av din handläggare. Handläggarna är objektiva och sakliga och tar inte parti för eller emot någon av utförarna.

Du får välja en utförare, till exempel "Ljungby kommuns hemtjänst". Du har inte möjlighet att välja vilken person som utför hemtjänsten.

Utförare att välja mellan

Företagen väljer vilka geografiska områden inom kommunen som de vill arbeta i och ett tak för hur många timmar som de har möjlighet att arbeta. Inom de områdena måste de säga ja till alla som väljer dem så länge som de har tid kvar.

Den ekonomiska ersättningen som utförarna får är högre på landet eftersom restiderna är längre. Därmed hoppas vi att du som bor på landet får precis samma valmöjligheter som de i tätorterna. Vilka områden som utförarna finns på kan ändras från år till år. 

Byta utförare

Om du har valt en utförare och vill ha en annan så får du det. Du behöver inte ange något skäl till att du vill byta. Du kan avstå från att välja utförare och får då kommunens hemtjänst.

Avgiften är alltid samma

Den avgift som du betalar för hemtjänsten är samma oavsett vilken utförare du väljer. Kommunen skickar räkningen till dig.

Tilläggstjänster hos de privata utförarna

De privata företagen kan erbjuda dig hjälp utöver det som ingår i den ordinarie hemtjänsten. Har ett privat företag tilläggstjänsten snöskottning kan du köpa tjänsten av dem. Då betalar du tilläggstjänsten till företaget. Det är viktigt att du vet vad som ingår i det du får från kommunen och vad som inte ingår. När du betalar för tilläggstjänsterna har du möjlighet att göra RUT-avdrag.

Kommentera