Uppskjuten skolplikt

Du kan ansöka om att ditt barn ska få uppskjuten skolplikt ett år om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara att barnet har en intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning eller en sjukdom.

Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklass. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. 

Ansökan

Ansökan om uppskjuten skolplikt ska göras senast den 15 mars samma år som barnet fyller sex år. Ansökan görs på blankett som du finner längre ner på sidan. 

 

Kommentera