Lokaler för allmänheten

Du som ska öppna en lokal för allmänheten måste i vissa fall anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in innan lokalerna eller anläggningen tas i bruk.

Vilka verksamheter måste du anmäla till miljö- och byggförvaltningen?

Exempel på verksamheter som du måste anmäla till miljö- och byggförvaltningen är

  • badanläggningar och strandbad
  • skolor, förskolor och fritidshem m.m.
  • hygieniska behandlingslokaler med stickande/skärande behandling, det vill säga verksamheter som innebär risk för blodsmitta (tatuering, piercing, akupunktur, fotvård)
  • solarier

Är du osäker på vad som gäller för just din verksamhet? Kontakta miljö- och byggförvaltningen.

God hygien och egenkontroll krävs

I lokaler för allmänheten är det viktigt med en god hygien för att undvika smittrisker. Det är verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Egenkontrollen ska dokumenteras.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada till exempel av de produkter som används i verksamheten.

Anmälan om lokal

Blanketter för anmälan om verksamhet hittar du längre ner på sidan under Dokument. 

En avgift  för handläggning av anmälan tillkommer enligt gällande taxa.

Även tillstånd enligt livsmedelslagen kan krävas.

Kontakt

Kommentera